Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 aralik2019
 

ok1 MJH IX / 2 CONTENTS (DECEMBER 2019) dosya oku

  

Gece Yeme Sendromunun Psikopatoloji Çerçevesinde İncelenmesi

 Gizem AKCAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 1-16
DOI: 10.13114/MJH.2019.472

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Erkek Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Mesleğine Yönelik Deneyimleri

 Sinan AKÇAY - Eda BEYDİLİ GÜRBÜZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 17-32
DOI:10.13114/MJH.2019.473

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Tuna Bulgar Hanlığı’nın Başkentleri: Pliska (680) ve Preslav (893)

 Meltem AKINCI
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 33-54
DOI:10.13114/MJH.2019.474

 

PDFe-Article

Text

  
        
        

Spora Katılımın Belirleyicileri: Avrobarometre Üzerinden Sosyolojik Bir Analiz

 Cihan AKKAYA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 55-67
DOI:10.13114/MJH.2019.475

 PDFe-ArticleText  
        
        

Attila İlhan Şiirinde Klasik Türk Musikisi Makamları

 

Soner AKPINAR

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 69-80
DOI:10.13114/MJH.2019.476

 PDF e-Article Text  
        
        

Huck as a Perpetual Outsider: American National Identity in The Adventures of Huckleberry Finn

 Gökhan ALBAYRAK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 81-94
DOI
:10.13114/MJH.2019.477

 PDFe-Article Text  
        
        

Seleukos Krallığı’nda İsyan ve İhanet Çemberi: Akhaios İsyanı ve Sardeis Kuşatması

 Elif ALTEN GÜLER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 95-106
DOI:10.13114/MJH.2019.478

 PDFe-ArticleText  
        
        

Bakım Sürecinde İhmalin Yeni Bir Türü: Geronteknolojik Yoksunluk

 Özgür ARUN - Veli ÖZKURT
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 107-124
DOI: 10.13114/MJH.2019.479

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Kula UNESCO Global Jeoparkı’nda Yerbilimleri ve Jeomiras Açısından Uluslararası Öneme Sahip Üç Yeni Jeosit Önerisi

 Ahmet Serdar AYTAÇ - Tuncer DEMİR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 125-140
DOI: 10.13114/MJH.2019.480

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Avrupa Basınındaki Görsel Metinlerde Kültürel Kodlar: Osmanlı İmparatorluğu’nda Etnik Milliyetçilik Ayrıştırması

 Nurgül BEKAR - Nesli Tuğban YABAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 141-156
DOI: 10.13114/MJH.2019.481

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Associations of Self-Determination and Locus of Control with Accepted Level of Automation among Turkish Drivers

 Pınar BIÇAKSIZ - Selin ŞERMET - Çağla GİRİŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 157-168
DOI:10.13114/MJH.2019.482

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Management Shadowing Program: An Incubator for Prospective Managers in the Tourism and Hospitality Industry

 Demet CEYLAN - Duygu ÖZYEŞİL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 169-184
DOI: 10.13114/MJH.2019.483

 PDF

e-Article

Text 
        
        

.

Transforming Domestic Space: Arapoğlu Mansion, a Single-family House in Pera

 Burcu Selcen COŞKUN - Ceren LORDOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 185-196
DOI:10.13114/MJH.2019.484

 PDF

e-Article

Text  
        
        

İşsizlik Sorununa Fenomenolojik Bir Yaklaşım: Üniversite Mezunu Genç İşsizlerin Görüşlerine Göre İşsizlik Sorunu

 Aydın ÇİVİLİDAĞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 197-218
DOI:10.13114/MJH.2019.485

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Ruh Sağlığını Koruma ve İyileştirmede Hayvan Destekli Uygulamaların Kullanımı

 Şeyma DEMiRALAY - İlkay KESER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 219-224 
DOI:
10.13114/MJH.2019.486

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Kültürel Dil Bilim Bağlamında Kutadgu Bilig Metaforları

 Özge EKER - Abdullah KÖK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 225-242
DOI:10.13114/MJH.2019.487

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Side Tiyatrosu’ndan Portre Bir Baş

 Serap ERKOÇ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 243-252
DOI:10.13114/MJH.2019.488

 PDF

e-Article

Text  
        
        

La Construction de L’Opinion Publique Turque sur Hamas: Un Traite Par le Contenu Médiatique

 Tuğçe ERSOY CEYLAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 253-272
DOI:10.13114/MJH.2019.489

 PDF

e-Article

Text: FR  
        
        

Refik Halid Karay’ın Çete Romanında Hatay ve Hatay’ın Türkiye’ye Bağlanması Tezi

 Genç Osman GEÇER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 273-284
DOI:10.13114/MJH.2019.490

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Din Görevlilerinin Örgütsel Güven Düzeyleri ile Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

Şeref GÖKÜŞ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 285-310
DOI: 10.13114/MJH.2019.491

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Von der Goltz Paşa’nın Osmanlı Askeri Okullarını Modernize Etmesi ve Türk İstiklal Savaşına Etkisi

 Nursel GÜLCÜ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 311-318
DOI:10.13114/MJH.2019.492

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Toplumsal Gerçekliği İnşa Eden İllüzyon: Meşruiyet

 Mehmet Fatih GÜLOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 319-335
DOI: 10.13114/MJH.2019.493

 PDFe-Article

Text  
        
        

Dünyadan Örnekler Işığında İklim Değişikliği Kaynaklı Göçleri Anlamak

 Merve Suzan ILIK BİLBEN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 335-356
DOI: 10.13114/MJH.2019.494

 PDFe-Article

Text  
        
        

XVI. Yüzyılda İrle Kazası Vakıfları

 Behset KARACA - Durmuş Volkan KARABOĞA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 357-372
DOI: 10.13114/MJH.2019.495

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Türk-Alman Ticari İlişkilerinde Yeniden Canlanma: 1949-1954 Yılları

 Hilal KARAVAR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 373-346
DOI: 10.13114/MJH.2019.496

 PDF

e-Article

Text  
        
        

20. Yüzyıl Türk Mimarlığının Nitelikli Örnekleri olarak Etimesgut ve T.B.M.M. Camileri’nin Çevre Estetiği Temelinde Okunması

 Kemal Reha KAVAS -  Ayşe ŞEKERCİ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 347-399
DOI: 10.13114/MJH.2019.497

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Çalışan Bireylerin Evcil Hayvanlara Bağlanma Nedenlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma

 Hande KAYA - Meral BEKTAŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 401-418
DOI: 10.13114/MJH.2019.498

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Kent Kimliği, Doğayla Temas ve Öznel İyi Oluş

 Gözde KIRAL UÇAR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 419-430
DOI: 10.13114/MJH.2019.499

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Şehzâde Korkut’un Kitâbu Da’vetü’n-nefsi’t-tâlihâ ilâ a’mâli’s-sâlihâ İsimli Eserinde Tasavvufa Dâir Görüşleri

 Şeyda ÖZTÜRK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 431-455
DOI: 10.13114/MJH.2019.500

 PDF

e-Article

Text  
        
        

‘Paradoxical Doubleness’ in Elie Wiesel’s Night

 

Gamze SABANCI UZUN

 Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 431-455
DOI10.13114/MJH.2019.501
 

PDF

 e-Article Text  
        
        

Taşra Tersanelerinde Gemi Yapımı ve Mütesellimlerin Gemi İnşa Faaliyetleri (XVIII. Yüzyıl)

 Fatma ŞİMŞEK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 465-474
DOI:10.13114/MJH.2019.502

 

PDF

 e-Article Text  
        
        

Refik Halit Karay’ın “Yatık Emine”sine Gayri İnsanileştirme Olgusu Çerçevesinde Bir Bakış

 Zeynep TEK - Emine YÜCEL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 475-490
DOI:10.13114/MJH.2019.503

 

PDF

 e-Article Text  
        
        

Fotoğraf Aslında Neyin Belgesi? Fotoğrafın Toplumsallığı ve Medya ve Gerçeklik Tartışmalarında Değişmeyen Rolü

 N. Gamze TOKSOY
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 491-506
DOI:10.13114/MJH.2019.504

 

  PDF

 e-Article Text  
        
 

Château de Vincennes Kayıtlarına göre Dünya Savaşı Sona Ererken İttihatçı Liderler ile Onların Siyasetine İlişkin Değerlendirmeler (1917-1918)

 Salih TUNÇ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 507-518
DOI:10.13114/MJH.2019.505

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Substitution and Suppression: Sexuality in Sir Gawain and the Green Knight

 Berkan ULU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 519-528
DOI:10.13114/MJH.2019.506

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Romanos IV Diogenes’ Attitude towards his Troops

 Antonios VRATIMOS
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 529-538
DOI:10.13114/MJH.2019.507

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Mekân ve Yabancı: 18. Yüzyıl İstanbul’unda Bir Han Odasında Tek Başına Ölmek

 Ahmet YAŞAR 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 539-550
DOI:10.13114/MJH.2019.508

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Tlos’tan Yeni Yazıtlar

 M. Ertan YILDIZ 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 551-558
DOI:10.13114/MJH.2019.509

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Gazipaşa Evleri 

 Nisa YILMAZ ERKOVAN - Nacide ÖTER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 559-572
DOI:10.13114/MJH.2019.510

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Klinik Psikoloji Bağlamında Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Değerlendirilmesi: Kadın, Çocuk ve Meslek Elemanlarının Psikolojisi Üzerine Bir Gözden Geçirme Çalışması

 Tuğba YILMAZ - Cansu KARAKUŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 573-588
DOI:10.13114/MJH.2019.511

 

   PDF

 e-Article  Text  
        
        
 

XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Manavgat Sancağı ve Sancakbeyleri

 Saim YÖRÜK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 589-603
DOI:10.13114/MJH.2019.512

    PDF e-Article   Text