Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 mjh_X_banner
 

ok1 MJH X - 2020 - CONTENTSdosya oku

  

Sanat Stil İlişkisi Üzerine Motosiklet Tasarımı Üzerinde Bir Araştırma

 Altuğ AKARPA - Harun DİLER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 1-10
DOI: 10.13114/MJH.2020.513

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

The Mediator Role of Self Concept Clarity on the Relationship Between the Need for Absolute Truth,Problem Solving and Symptoms of Stress in Gay Men

 Gizem AKCAN  - Erdinç ÖZTÜRK 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 11-26
DOI:10.13114/MJH.2020.514

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Öyküsel Terapi: Felsefi ve Kuramsal Temelleri, Terapi Teknikleri ve Etkinliği 

 Koray AKKUŞ - Bahtım KÜTÜK  - Belemir Şule SAMAR 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 27-37
DOI:10.13114/MJH.2020.515

 

PDFe-Article

Text

  
        
        

Emotional Coregulation Patterns of Romantic Partners

 Elçin GÜNDOĞDU AKTÜRK - Bülent AYKUTOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 39-48
DOI:10.13114/MJH.2020.516

 PDFe-ArticleText  
        
        

Yeni Bir Destinasyon Olan Salda Gölü İle İlgili İnternet Haberleri Üzerine Bir İçerik Analizi

 

Dilek Hale AYBAR  - Ebru İÇİGEN 

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 49-59
DOI:10.13114/MJH.2020.517

 PDF e-Article Text  
        
        

Kırsal Yerel Halkın Turizmden Ekonomik Olarak Yararlanma Durumu: Salda Gölü Örneği

 Serdar CEYLAN  - İhsan BULUT 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 61-78
DOI
:10.13114/MJH.2020.518

 PDFe-Article Text  
        
        

Eski Türkçeden Günümüze +lA- İsimden Fiil Yapım Eki

 Ali CİN  - Deniz IŞIK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 79-115
DOI:10.13114/MJH.2020.519

 PDFe-ArticleText  
        
        

The Produced Gender Perception through the Political Ideologies in Turkey: A Review on the Twitter Posts

 Nuriye ÇELİK 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 117-130
DOI: 10.13114/MJH.2020.520

 PDF

e-Article

Text  
        
        

İkinci Çocukluk Dönemindeki Çocukların Oyun Mekanları ve Örgün Eğitim İlişkisi

 Mukaddes ÇIRAK YILMAZ  - İbrahim BAKIR 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 131-142
DOI: 10.13114/MJH.2020.521

 PDF

e-Article

Text  
        
        

How is Uniqueness Understood among International Students in Turkey? An Interpretative Phenomenological Analysis

 Sıla DEMİR  - Müjde KOCA-ATABEY - Bengi ÖNER-ÖZKAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 143-151
DOI: 10.13114/MJH.2020.522

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Soğuk Savaş Döneminde Amerikan Toplumunda Kadın Olmak: Sylvia Plath’ın Günceleri’nde Toplumsal Cinsiyet

 Duygu DİNÇER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 153-171
DOI:10.13114/MJH.2020.523

 PDF

e-Article

Text  
        
        

19. Yüzyılın 60’lı Yıllarında Çek Ulusculuğunun Gelişimi: 1860’lı Yıllarda Prag Üniversitesi Öğrenci Hareketleri

 Şahin DOĞAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 173-178
DOI: 10.13114/MJH.2020.524

 PDF

e-Article

Text 
        
        

.

Genel Felsefe Kaynaklarında Felsefenin Başlaması ve Milet Okulu

 Ayşegül DOĞRUCAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 179-194
DOI:10.13114/MJH.2020.525

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Yeniden İşlevlendirilmiş Anıtsal Yapılarda Deneyim Odaklı Tasarım: Antalya Kaleiçi ve Balbey Örneği

 Ayşegül DURUKAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 195-210
DOI:10.13114/MJH.2020.526

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Yeni Bir İnsan Yaratma Alanı Olarak Eğitim 

 Yalçın ERGÜNEŞ 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 211-220
DOI: 10.13114/MJH.2020.527

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Platon’un İdea Kavramının “Görme”yle İlişkisi

 Şule GÖLE  
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 221-228
DOI:10.13114/MJH.2020.528

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Çalışanların İşyerinde LGBTİ+ Romantik İlişkilerine Bakış Açıları

 Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN - Eda HAZARHUN - Gizem MÜDÜROĞLU 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 229-246
DOI:10.13114/MJH.2020.529

 PDF

e-Article

Text  
        
        

The Communication Language of the Concept of Fellow-Townsmenship in Turks in Social Media

 Şebnem GÜRSOY ULUSOY  - Özge GÜRSOY ATAR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 247-264
DOI:10.13114/MJH.2020.530

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Stoa Felsefesinde Sağaltımın İzleri: Bir Pratik Yaşam Felsefesi

 Dilnur KARABULUT  - Ekin KAYNAK ILTAR  
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 265-277
DOI:10.13114/MJH.2020.531

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Prehistorik Çağlardan Doğu Roma Dönemi Sonuna Kadar Kastamonu Kentinin Kültürel Tabakalaşması

 

Murat KARASALİHOĞLU 

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 279-300
DOI10.13114/MJH.2020.532

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Alay Etmenin Sosyolojik Yönü: Toplumsal Denetim, Damga ve Simgesel Şiddet Bağlamında Alay Etme

 Gamze KILIÇ  - Yelda ÖZEN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 301-318
DOI:10.13114/MJH.2020.533

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Türkiye’deki Suriyeli Nüfusun Sosyal ve Mekansal Görünümü:  Adana Suriyeliler Caddesi Örneği

 Suat KOLUKIRIK  - Gökhan DURU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 319-337
DOI: 10.13114/MJH.2020.534

 PDFe-Article

Text  
        
        

Sayfiye Yerleşimlerinin Tarihsel Süreç İçerisindeki Değişimine Yönelik Bir Araştırma: Dragos, Orhantepe Mahallesi Örneği

 Zümrüt KURU  - Zeynep YAZICIOĞLU HALU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 339-361
DOI: 10.13114/MJH.2020.535

 PDFe-Article

Text  
        
        

Seyahat Acentası Enformasyon Sistem Başarısının Kullanıcı Perspektifinden İncelenmesi

 Songül ÖZCAN - Beykan ÇİZEL 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 363-380
DOI: 10.13114/MJH.2020.536

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Firari Demokrasi

 Utku ÖZMAKAS 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 381-396
DOI: 10.13114/MJH.2020.537

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Demokrat Parti’nin Parçalanma Süreci (Ocak-Mayıs 1948)

 Alpaslan ÖZTÜRKCİ 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 397-412
DOI: 10.13114/MJH.2020.538

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Kabir Hayatının Kur’an’daki Temelleri

 Yasin PİŞGİN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 413-425
DOI: 10.13114/MJH.2020.539

 PDF

e-Article

Text  
        
        

The Question of Wholeness in Daniel Martin 

 Hamdi Ali SERDAR  - Meryem AYAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 427-436
DOI: 10.13114/MJH.2020.540

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Abbâsî Devleti Döneminde Uluslararası Köle Ticaretinin Öneminin Artması (MS VIII-IX. Yüzyıllar)

 Erman ŞAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 437-447
DOI: 10.13114/MJH.2020.541

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Sigortalı Kadınların Doğum Sonrası İşe Dönüş Süreleri İçin Sağkalım Analizi Uygulaması

 

İlker ŞİRİN  - Tuğçe GÜZEL

 Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 449-458
DOI10.13114/MJH.2020.542
 

PDF

 e-Article Text  
        
        

Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Psikobiyografik Bakış

 Murat TURNA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 459-482
DOI:10.13114/MJH.2020.543

 

PDF

 e-Article Text  
        
        

The Presentation of Hegemonic Masculinity, Parasocial Interaction and Transnational Online Communities: A Case Study of the Turkish Series “Erkenci Kuş”

 Sharon WILSON  - Cihan ERTAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 483-498
DOI:10.13114/MJH.2020.544

 

PDF

 e-Article Text  
        
        

Tahrir Defterleri Özelinde Osmanlı Sancak İdari Taksimatında Değişim: Alâiyye (Alanya) Sancağı Örneği

 Saim YÖRÜK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: X / sf. 499-531
DOI:10.13114/MJH.2020.545

 

  PDF

  e-Article Text