Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Gönderme

Gönül DEMEZ*

*Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, gonuldemez@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 87-103
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Toplumsal dayanışmanın kaynağının armağan ilişkisi olduğunu savunan düşünceye göre, toplumsal ilişkilerin sürekliliği armağanın karşılıklılık ilkesiyle sağlanır. Armağan vermenin ve armağanı geri ver-menin yarattığı zorunluluk nedeniyle insanlar arasında kurulan etkileşim süreklilik kazanır ve bu etkile-şim aracılığıyla insanlar arasında oluşan bağın kopması engellenir. Bu ilişki ağıyla nesnelerin, duyguların, kültürün aktarımı sağlanır. Bu çalışmada yalın toplumlarda Potlaç olarak adlandırılan ve verme, harcama, yok etme, tüketme aracılığıyla bir güç gösterisi ve iktidar aracına dönüşen toplumsal şölenlerden günü-müzün incelikli sunumuyla dönüşen armağan verme ilişkileri, toplumsal değişme bağlamında çözümle-necektir. Bu anlamda yalın toplumlardan günümüz Tüketim Toplumu’na, toplumsal değişme ve armağa-nın dönüşen ifadesi çiçek gönderme ritüeli üzerinden tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Armağan, potlaç, değişim, toplumsal dayanışma, toplumsal etkileşim, çiçek

Abstract: According to the thought, asserting that the gift was a source of social solidarity, the continuity of social relations is provided by the principle of reciprocity. Due to the requirement in giving and getting a gift, the interaction between people becomes continuous and it prevents the breakdown in connections between people. This network of relations enables the transmission of the objects, emotions and the culture. In this study, what is called in primitive societies Potlatch, means spending, destroying, consuming via the show of force and power. Today's sophisticated gift giving ceremonies will be analyzed in the context of social change. In this sense, transforming a gift will also be analyzed through the ritual of sending flowers in the context of social change from the period of primitive societies into today’s Consumer Society.

Keywords: Yapılandırmacılık, İngilizce öğretmeni, ilköğretim

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Gönül DEMEZ

Sayfa Açıklaması: Gönül DEMEZ Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Gönderme

Anahtar Kelimeler: