Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)

Haldun EROĞLU*

*Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Antalya, halduneroglu@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 127-134
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: Mehmet II's military campaign to Italy was the first and the last attempt at conquest on the coast of the Adriatic Sea. Different views have been asserted about the political, military and economic reasons for the conqest of Italy between the years 1480-1481. In this study, Mehmet II's understanding of Emperorship and the effects of his policy of religion on his campaign to Italy were researched. With the conquest of Istanbul, Mehmet II started to use the title “The Protector of Orthodox Christians and the Emperor of Eastern Rome”. With his military campaigns to Italy, Mehmet II aimed at being the ruler of the Catholic world and of ancient Rome. After the conquests in the Balkans, Mehmet II reached the coast of the Adriatic Sea. He aimed at conquering Italy which was the centre of the Roman and the Catholic world at that time. In order to reach his goal he charged Ahmed Gedik Pasha with this task. With the conquest of Otranto, Italy began to be conquered. However, with the death of Mehmet II, in 1481 the conquest of Italy was not realised.

Keywords: Italy, Mehmet II, Gedik Ahmet Pasha, Otranto

Özet: II. Mehmet’in İtalya seferi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Adriyatik Denizi’nin karşı kıyılarına yaptığı ilk ve son fetih girişimidir. 1480-1481 tarihleri arasındaki İtalya seferinin, siyasi, askerî ve ekonomik gerekçeleri konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, II. Mehmet’in imparatorluk anla-yışıyla din politikasının, İtalya Seferi’ne etkileri ele alınmıştır. İstanbul’un fethiyle birlikte Ortodoks Hristiyanlarının koruyucusu ve Doğu Roma İmparatoru sıfatını kullanmaya başlayan II. Mehmet, İtalya seferiyle de Katolik dünyasının ve antik Roma’nın hâkimi olmayı hedeflemiştir. Bu amaçla Balkanlarda gerçekleştirilen fetihlerle Adriyatik kıyısına ulaşan II. Mehmet için yeni hedef Roma ve Katolik dünya-sının merkezi İtalya’dır. Bu amacına ulaşmak için Gedik Ahmet Paşa görevlendirilmiş, Otranto’nun fethiyle birlikte İtalya ele geçirilmeye başlanmış; ancak II. Mehmet’in ölümü İtalya’nın fethinin yarım kalmasına sebep olmuştur.

Anahtar Sözcükler: İtalya, II. Mehmet, Gedik Ahmet Paşa, Otranto

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Haldun EROĞLU

Sayfa Açıklaması: Haldun EROĞLU Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)

Anahtar Kelimeler: