Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Haçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

Çeviren: S. Haluk KORTEL*

*Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Antalya, hkortel@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf 255-259
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Haçlı Seferleri, Batılı Hristiyanlar ve Doğulu Müslümanlar açısından bazı olumlu sonuçlar doğur-du. Ancak bunun yanı sıra can, mal kayıpları ve psikolojik yönden kötü etkileri de oldu. Haçlı Seferle-ri’nin bu olumsuz etkilerine en fazla maruz kalanlar ise, doğuda yaşayan Hristiyan tebaa oldu.

Anahtar Sözcükler: Haçlı Seferleri, Melkitler, Kıptiler, Ermeniler, Maruniler

Abstract: The Crusades bore some fruits for the Western Christians and the Eastern Muslims. But on the other hand in the terms of loss of lives, properties and psychological effects, they bore bitter fruits. These detrimental effects of the Crusades primarily damaged those Christians who lived in the Middle-East.

Keywords: Crusades, Melkits, Copts, Armenians, Maronites

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Haluk KORTEL

Sayfa Açıklaması: S. Haluk KORTEL Haçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

Anahtar Kelimeler: