Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual Space

Jodi NELSON*

*Filmmaker and Founder of Hip Chik Productions, Jn89@sussex.ac.uk

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 185-193
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: With the pervasiveness of the Internet pulsing through our everyday lives; one has to wonder what the word ‘privacy’ entails. As filmmakers, what benefits or repercussions do we face with so much free access to ‘private’ information out on the web for the world to see? And how can we justify a ‘truth’ when there is no governing body to say so? While trying to find answers to these questions, I narrate my experiences as a filmmaker who makes use of participatory filmmaking methods through what might be called a case study. I articulate that the reality of the new entrepreneurial filmmaker is not only making just a film project, but rather building a community of like-minded people who support a film project by participating in its production and delivery.

Keywords: Social media, film making, digital technology, documentary film, online communities, ethics

Özet: İnternetin günlük yaşamımızda edindiği geniş yeri düşündüğümüzde “gizlilik” ilkesinin ne anlama geldiğini de yeniden düşünür olduk. Dünyanın gözlerinin önüne serilmiş ve erişime açık bulunan bu kadar çok sayıda özel hayatla ilgili bilgi ve görüntülerin biz film yapımcılarına getirdiği zorluk ve yararların neler olduğunu da düşünür olduk. Buna ek olarak, “gerçek” dediğimiz şeyi yargılayacak bir otorite yok-ken onu nasıl algılayabiliriz? Bu sorulara yanıt ararken katılımcı film yapma yöntemleriyle film yaptığım süreçlerde yaşadığım deneyimleri bir vaka çalışması şeklinde aktarmaktayım. Özellikle altını çizdiğim husus yeni girişimci filmciliğin gerçekliği bir film projesini gerçekleştirmekten çok o filmin hazırlanma sürecine katılan ve bir topluluk oluşturan benzer görüşlerdeki insanları bir araya getirmek etrafında şe-killenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Toplumsal medya, film yapımı, dijital teknoloji, belgesel film, sanal topluluk, etik

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Jodi NELSON

Sayfa Açıklaması: Jodi NELSON The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual Space

Anahtar Kelimeler: