Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim

cilt1sayı1

Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarof

Mehmet AK*

*MA, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Antalya, mehmetak_07@hotmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 1 / sf. 13-31
Telif Hakkı ©
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Özet: Osmanlı Devleti açısından 19. yüzyıl hızlı gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğu gibi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları ile Osmanlı Devletiʼnin Kosova, Manastır ve Selanik vilayetlerinin bulunduğu Balkan topraklarında, "Makedonya Sorunu" ortaya çıkarılmıştır. Balkanların en stratejik noktalardan biri olan Makedonya coğrafyası görünürde Balkan ülkelerinin perde arkasında ise Avrupalı büyük devletlerin çıkar çatışmalarına sahne olmuştur. Makedonya'ya tek başına sahip olmak isteyen Bulgarlar, izledikleri çete ve anarşi yöntemiyle halk arasında korku salarak demografik yapıyı kendi lehlerine değiştirmeye çalışırlarken Balkan savaşlarına kadar devam eden kargaşa ortamında Sırplar ve Yunanlılar da Makedonya'ya göz dikince aralarında kıyasıya bir mücadele başlamıştır. Bulgar çıkarlarına hizmet etmekle birlikte Makedonya İç Devrim Örgütünün en etkili voyvodalarından birisi olan Çakalarof, yürüttüğü çete faaliyetleriyle Makedonya'yı kan gölüne çevirmiştir.

Anahtar Sözcükler: Balkanlar, Makedonya, Çakalarof, Çete, Komite

Abstract: In terms of The Ottoman State, the 19th Century was a period when the fast changes happened and also "the Macedonia Problem" was exposed in the Balkans where Kosovo, Monastery and Salonika States took place, with the Settlements of Ayastefanos and Berlin signed after the 1877-1878 War of Ottoman-Russian. Being a very strategically important place, Macedonia was the stage of profit conflicts between the Balkan States ostensibly; however the stage of profit conflicts between the European States, behind the scenes. Having wanted to get Macadonia alone, Bulgarians, while trying to change the demographic structure for their profit by means of using the gang-style and anarchic method and leaving fear in the public; Bulgarians, Serbians and Greeks began a cruel fight between them. Çakalarof, who was one of the very effective Voyvodas of the Macedonia Inner Revolution Organisation, changed Macedonia a bloody place.

Keywords: The Balkans, Macedonia, Çakalarof, Gang, Committee

       
Önceki MakaleMetin PDF

  e-Dergi

Metin DiliTürkçeSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH Mehmet AK

Sayfa Açıklaması: Mehmet AK Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarof

Anahtar Kelimeler: