Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle

Nurşen ADAK

Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, nadak@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 1-15
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: To combat violence against women, a project has been prepared with the coordination of Governorship of Antalya. In the scope of this project, the number of women exposed to violence and asking for help was primarily determined to explore the current situation. The purpose of this paper was to investigate the studies aiming at the struggle to stop violence against women in Antalya. The tasks and responsibilities of the related institutions concerning the prevention of violence, the struggle against violence and then proposed solutions were firstly discussed and then possible solutions were implemented. As a result in this paper, communication and cooperation amongst the related institutions in Antalya and the resultant gains in terms of combating violence against women are discussed in detail. 

Keywords: Gender, violence, cooperation, struggle

Özet: Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için Antalya Valiliği koordinasyonunda bir proje hazırlanmıştır. Proje, kadına yönelik şiddetle ilgili tüm kuruluşların birbirleriyle iletişime geçmeleri ve şiddetle mücadele etmelerine olanak vermiştir. Bu makalenin amacı, Antalya’da kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla yapılan bu çalışmaları incelemektir. Proje kapsamında öncelikle şiddete uğradığı için yardım isteyen kadın sayısı tespit edilerek mevcut durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Daha sonra şiddeti önleme, şiddetle mücadele ve çözüm önerileri konusunda ilgili kurumların neler yapmakta olduğu ve olası çözümler irdelenmektedir. Sonuç olarak makalede, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla Antalya’da gerçekleştirilen kurumlar arası iletişim, işbirliği ve sonucunda elde edilen kazanımlar ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Toplumsal cinsiyet, şiddet, işbirliği, mücadele

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Nurşen ADAK

Sayfa Açıklaması: Nurşen ADAK Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle

Anahtar Kelimeler: