Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemi

Özge ZEYBEKOĞLU DÜNDAR*

*Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, ozgezeybekoglu@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 117-126
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Bir yoksulluk türü olarak karşımıza çıkan kentsel yoksulluk, kentleşmeye ve kentlerdeki hızlı nüfus artışına paralel bir şekilde tüm dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. Özellikle dengesiz ve sağlıksız kentleşmenin olduğu bir ortamda, kentsel yoksulluk sorunu çarpıcı bir şekilde kendisini hissettirmektedir. Hızla artan kentsel hizmet talepleri ise kıt kamu kaynaklarının çok daha etkin kullanımını gerektirmekte, bu doğrultuda devlete ve yerel yönetimlere çözüm önerileri üretmek ve bu önerileri uygulamaya koymak açısından büyük görev düşmektedir. Kentsel yoksulluk sorunu açısından halka en yakın yönetim biçimi olarak nitelendirilen yerel yönetimlerin, yönetim anlayışlarında bazı değişikliklere gidilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, Türkiye’de kentsel yoksulluk sorunu açısından belediyelerin benimsemeleri önerilen ve gereken “sosyal belediyecilik” modeli irdelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Kent, kentleşme, kentsel yoksulluk, yerel yönetim, sosyal belediyecilik

Abstract: Urban poverty has become a major problem all over the world in parallel to increasing urbanization and rapid population growth in cities. Especially in an environment which consists of unbalanced and unhealthy urbanization, the issue of urban poverty has dramatic consequences. The rapidly growing demand for urban services requires a much more efficient use of scarce public resources, and the most important duty of the state and local governments seems to be suggesting solutions and implementations. In the context of urban poverty, local governments which are known to be the closest form of government to the people make certain changes possible. Setting out from this point, in this study, the social municipality model as recommended for adoption by municipalities is examined through a concise yet robust review of the relevant literature.

Keywords: Urban, urbanization, urban poverty, local government, social municipality

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Özge ZEYBEKOĞLU DÜNDAR

Sayfa Açıklaması: Özge ZEYBEKOĞLU DÜNDAR Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemi

Anahtar Kelimeler: