Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptations

Özkan KIRMIZI*

*PhD., Başkent Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Birimi, ozkankirmizi@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 135-144
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: The purpose of this study is to carry out a criticique of Sevgi Sanlı’s translation of “Heartbreak House”, “Kırgınlar Evi” in Turkish, in relation to the cultural adaptations that are applied by the translator. The initial section of the study focuses on the related literature in an attempt to expound what drama translation is and what the inherent difficulties in drama translation are. In the second section, there is the actual analysis of the translation. In the criticism section, the construct of performability was the guiding principle throughout the study. Within the concept of performability, “cultural adaptations” in the play were extensively analyzed. As a result, it was found the translator successfully handled the translation.

Keywords: Drama translation, translation criticism, performability, cultural adaptation

Özet: Bu çalışmanın amacı Türkçe’ye “Kırgınlar Evi” olarak çevrilen ve özgün ismi “Heartbreak House” olan oyunun çevirisini kültürel uyarlamalar açısından eleştirmektedir. Çalışmanın ilk kısmı oyun çevirisi ve oyun çevirisiyle ilgili zorlukları açıklamaktadır. Çalışmanın ikinci kısmında oyunun eleştirisi yapılmak-tadır. Oyunun eleştirisinde sahnelenebilirlik kavramınından faydalanılmıştır. Sahnelenebilirlik kavramı bağlamında oyunda geçen “kültürel uyarlamalar” detaylı bir biçimde analiz edilmiştir. Sonuç olarak çevir-menin tercümeyi oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Oyun çevirisi, çeviri eleştirisi, sahnelenebilirlik, kültürel uyarlamalar

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Özkan KIRMIZI

Sayfa Açıklaması: Özkan KIRMIZI Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptations

Anahtar Kelimeler: