Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Babil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyros

Sevgi SARIKAYA*

*Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Kampüs, Antalya,
sevgisarikaya@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 195-211
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Bu makalede, Büyük Kyros’un İ.Ö. ca. 559 yılında tahta geçişiyle İ.Ö. 553-İ.Ö. ca. 547/546 yıllarına kadar giriştiği seferler ışığında Pers/Akhaimenid imparatorluğunun kuruluş süreci; siyasi-idari yapılanmasıyla Kyros’un kişiliği ve politikası ele alınmaktadır. Çalışma esas itibariyle döneme ilişkin temel ve başlıca bilgiler veren Babil küneiform tabletleri ve antik kaynaklar çerçevesinde incelenmiştir. Birinci elden dokümanlar, resmi ve güvenilir belgeler olan çivi yazılı tabletlerin azlığı ve özet halinde kaleme alınmasından ötürü, Kyros hakkında en ayrıntılı veriler antik kaynaklardır. Bu nedenle şu ana kadar modern yazarlarca ihmal edilmiş, dağınık halde bulunan antik kaynaklar ve çivi yazılı tabletler derlenerek analiz edilmiş; metinin ilgili kısımlarında detaylıca tartışılmıştır. Bununla birlikte Pers yerel kaynaklarınca adeta efsaneleştirilen krala ait anekdotların yer yer Hellen yazarları tarafından da kabul görülüp, takip edilmesi Kyros’a ilişkin bir dizi spekülasyona yol açmaktadır. Bu bağlamda küneiform tabletleriyle antik kaynakların kendi içlerinde uzlaştıkları ve ayrıştıkları yanlar belirlenerek efsane ile tarihsel gerçekler ayrıştırılmaya; bununla birlikte Pers kralının bir portresi çizilmeye çalışılmıştır. Ardından tarihsel bilgiler ve modern araştırmalar ışığında antik yazarların anlatılarının analizi, tarih yazımlarının irdelenmesi gerekçeleriyle metne eklenmiştir. Çalışma, genel bir değerlendirmeyle sonlandırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kyros, Astyages, Kroisos, Harpagos, Med, Sardeis

Abstract:In this study the establishment of the Persian/Achaemenid Empire, Cyrus’ personal qualities, a series of battles and legal regulations put forward by him are discussed with a focus on the time between his enthronement in 559 B.C. and 553 B.C. This study makes use of primary sources such as Babylonian cuneiform tablets and other ancient sources that give us important information concerning the era. Because cuneiform tablets are rather low in number while being written mainly as records, ancient sources are the most detailed resources, which should be taken seriously. Hence, all relevant cuneiform tablets and dispersed knowledge obtained from ancient sources are here analyzed to assemble pieces concerning Cyrus’ life. The study concludes by considering the many studies in modern literature on Cyrus’ life, since many differences can be seen, a result of how different ancient writers commented on his personality and reign.

Keywords: Cyrus, Astyages, Croesus, Harpagus, Medes, Sardeis

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Sevgi SARIKAYA

Sayfa Açıklaması: Sevgi SARIKAYA Babil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyros

Anahtar Kelimeler: