Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
minibanner8
 
MetinMJH IV/2 İçindekiler ve Künye
  

Modellemeye Dayalı Fen Öğretiminin İlköğretim Öğrencilerinin Anlama, Hatırda Tutma, Yaratıcılık Düzeyleri ile Zihinsel Modelleri Üzerine Etkisi

 

Ahmet ARSLAN & Mustafa DOĞRU

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 1-17
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428425

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Kurumsal Bakım Sektöründe Ageism: Yaşlı Bakım Personelinin Yaşlanma ve Yaşlılığa İlişkin Ayrımcı Tutumlarının Nedenleri ve Müdahale Önerileri

 

Özgür ARUN & Deniz PAMUK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 19-33
Telif Hakkı 2013 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428426

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

“Moda Tasarımcısı Olmak”: Yeni Mezun Moda Tasarımcıları Üzerine Söylemsel Bir Araştırma

 

Zeynep AYGÜL & Şakir ÖZÜDOĞRU

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 35-49
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428427

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

İmparator Hadrianus’un Son Yıllarında Anadolu’daki Bazı Eyaletlerin Yönetimlerinde Dikkat Çekici Noktalar

 Ferit BAZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 51-59
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428428

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Rusya’dan Türkiye’ye Göç Eden Aydınların Gözüyle Bolşevik İhtilali

 

Leyla DEVRİSHEVA

 Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 61-70
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

DOI 10.13114/MJH.201428429

 

PDF

 e-Makale Metin Dili  
        
        

Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımı Verilerine Göre Antalya Kaleiçi Nüfusu Üzerine Demografik Bir İnceleme

 

Aylin DOĞAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 71-88
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428430

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Some Reasons for the Currency Reform of A.H. 77/696-7 A.D.: The Figure on the Obverse, ‘the Caliph, the Prophet, or an Image of an Idol of Solid Hammer-Beaten Metal?’

 

T. Mikail P. DUGGAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 89-112
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428431

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri

 

Hatice GEDİK & Nadire Emel AKHAN & Gökçe KILIÇOĞLU

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 113-130
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428432

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

İmparator Sofraları

 

Ali GÜVELOĞLU

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 131-140
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
.
DOI: 10.13114/MJH.201428433

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Habil ile Kabil Mitinin Victor Hugo ve Leconte de Lisle’in Yapıtlarına Yansıması ve Türkçe’ye Çevirileri

 

Pınar GÜZELYÜREK ÇELİK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 141-150
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428434

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Antikçağ Kaynaklarında ve Sonraki Seyahatnamelerde Kastamonu Kıyıları

 

Murat KARASALİHLİOĞLU

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 151-165
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428435

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Okullarının Pansiyonunda Kalan Öğrencilerin Pansiyonla İlgili Görüşleri

 

Süleyman KARATAŞ & Meryem ATICI

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 161-177
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428436

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Bizans Anonim Follisleri Üzerinde Görülen İslami Kontrmarklar

 

Serkan KILIÇ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 179-189
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428438

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Kültürel Yaşam Üzerindeki Etkilerine İlişkin Öğretmen Algıları

 

Erol KOÇOĞLU

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 191-205
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428439

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

.

Halikarnas Balıkçısı’nda Doğa, Estetik ve Akdeniz Uygarlığı’nın Kaynağı: Arşipel

 

Furkan ÖZTÜRK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 207-213
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428440

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Does our Education System Allow Students to Be Autonomous?

 

F. Özlem SAKA

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 215-226
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428441

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Hurufilikte Ebced Hesabının Kullanımına Dair Bir Risale

 

Özer ŞENÖDEYİCİ & Ahmet AKDAĞ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt IV / Sayı:1 / sf. 227-237
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428442

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

XIX. Yüzyılda Osmanlı-Hindistan Ticaretine Bir Örnek: At İhracatı

 

Seda TAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 239-247
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428443

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Istanos Nahiyesi’nin Korkudili Kazası’na Dönüştürülmesi

 

Fahrettin TIZLAK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 249-259
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428444

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

17. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinde Ney

 

Eda TOK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 261-278
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428445

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Phaselis Kentinin Su Teminine İlişkin Gözlemler ve Dijital Epigrafi Çalışmaları

 

Nihal TÜNER ÖNEN & Aykan AKÇAY

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 279-292
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428446

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Günümüzde Kadının Boşanma Deneyimleri: Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Araştırma

 

Sinem Burcu UĞUR

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 293-326
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428447

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yıllarında Bir Kararlılık Gösterisi: ‘Kıtalararası Osmanlı Hava Seferi’

 

Osman YALÇIN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 327-347
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428448

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

The State of International Migrant Children in Turkey: The Case of Van

 

Abdurrahman YILMAZ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 349-372
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428449

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Feedback Complexity and Writing Skill: The Relative Effectiveness of No Feedback, Error-flagging and Response-contingent Feedback Types

 

Maryam ZEİNOLABEDİNİ & Javad GHOLAMİ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 373-382
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428450

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
 

Kitap Tanıtımı & Eleştiri

    
        
        

V. V. BARTHOLD, Halife ve Sultan İslam’da İktidarın Serüveni

 

Mahmut DEMİR

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 383-385
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428451

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Belleten, Cilt: LXXVIII, Sayı 282

 

T. Mikail P. DUGGAN

 Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 387-389
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428452

 PDF

e-Makale Metin Dili 
        
        

İ. GEZGİN, Prehistorik Dönemden Hıristiyanlığa Kadar Sanatın Mitolojisi

 

Halil Mert ERDOĞAN

 Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 391-393
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428453

 PDF

e-Makale Metin Dili 
        
        

A. Onur BAMYACI, Antik Dönem Denizciliğinde Tenedos/Bozcaada, Kıyısal Kullanım ve Ticaret

 

Erkan KURUL

 Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 395-397
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428454

 PDF

e-Makale Metin Dili 
        
        
 

J. MARCH, Klasik Mitler

Merve SARILAR ÖZDEMİR

 Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: IV / Sayı: 2 / sf. 399-401
Telif Hakkı 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428455

 PDF

e-Makale Metin Dili 
        
        
Yukarı Dön