Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
minibanner2
 

ok1 MJH VII / 1 KÜNYE & İÇİNDEKİLER

  

Kırmızı Pelerinli Kent Kitabının İngilizceye Çevirisinin Çeviri Kuramında Toplumsal Cinsiyet ve Yeniden Yazma Ekseninde Bir Değerlendirmesi

 

Göksenin ABDAL

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 1-13
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.315
Geliş Tarihi: 03.02. 2017
Kabul Tarihi: 31.03.2017

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Müze Ortamında Anne-Çocuk Etkileşimi: Bir Pilot Çalışma

 

Ege AKGÜN - Meral YILMAZ - Berrak ARIK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 15-24
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.316
Geliş Tarihi: 08.09.2016

Kabul Tarihi: 12.06.2017

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Sınıflar, Kuşaklar ve Kültüre Düşkünlük: Antalya Yaşlılık Araştırması (AYA-Faz1) Bulguları

 

Özgür ARUN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 25-39
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.317
Geliş Tarihi: 04.05.2017
Kabul Tarihi: 07.06.2017

 

PDF



e-Makale

Metin Dili

  
        
        

Genç Sporcu ve Antrenörlerde Sigara İçme Alışkanlık ve Davranışları

 

Hüseyin ASLAN - Kenan ERDAĞI - Bülent IŞIK - Mükerrem ERDOĞAN - Alpay GÜVENÇ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 41-55
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.318
Geliş Tarihi:
06.04.2017
Kabul Tarihi: 05.06.2017

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Is Education for Justice Justifiable?

 

Çetin BALANUYE

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 57-65
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI
: 10.13114/MJH.2017.319
Geliş Tarihi: 01.05.2017
Kabul Tarihi: 06.06.2017

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Şiirsel Yapı Açısından Çocuk Şiirleri

 

Nihat BAYAT - Gökhan ÇETİNKAYA

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 67-76
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.320
Geliş Tarihi: 04.10.2016
Kabul Tarihi: 29.05.2017

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Stefan Zweig’ın Eserlerinde Yahudi Kimlik Bilincinin Uyanışı

 

Leyla COŞAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 77-86
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

DOI: 10.13114/MJH.2017.321
Geliş Tarihi: 23.01.2017
Kabul Tarihi: 08.05.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Margaret Oliphant’s Prolificacy and Anxiety of Artistic Creation: A Study of Her Autobiography

 

Seda COŞAR ÇELİK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 87-96
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

DOI: 10.13114/MJH.2017.322
Geliş Tarihi: 01.05.2017
Kabul Tarihi: 06.06.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Destinasyon Kalite Algısını Etkileyen Faktörler: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Araştırma

 

Sedat ÇELİK - Beykan ÇİZEL

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 97-121
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.323
Geliş Tarihi: 17.03.2017
Kabul Tarihi: 25.05.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Heyecan Arayışının Yaşam Doyumu ile Proaktif Kişilik Arasındaki İlişkide Baskıcı Etkisi

 

Eyüp ÇELİK - Saranda RABA

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 123-134
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.324
Geliş Tarihi: 26.12.2016
Kabul Tarihi: 05.06.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Swift and Humour: an Intellectual as a Political Figure

 

Mehmet Ali ÇELİKEL

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 135-141
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.325
Geliş Tarihi: 19.12.2016
Kabul Tarihi: 30.05.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

.

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

 

Aydın ÇİVİLİDAĞ - Güçlü ŞEKERCİOĞLU

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 143-156
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.326
Geliş Tarihi: 29.12.2016
Kabul Tarihi:
21.04.2017


 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Türkçe Mizah Basınında İlk Polemik: Terakki ile Diyojen

 

Gökhan DEMİRKOL

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 157-175
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.327
Geliş Tarihi: 28.02.2017
Kabul Tarihi: 01.06.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Düşüncenin Seyri: Mantıktan Dile, Felsefeden Edebiyata

 

Mehmet Fatih DOĞRUCAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 177-183
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI:
10.13114/MJH.2017.328
Geliş Tarihi: 13.12.2016
Kabul Tarihi: 27.03.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Sosyo-Kültürel Farklılıkların Mekân Kullanımına Etkilerine Karşılaştırılmalı Bir Örnek: Kültür ve Gülveren Mahalleleri

 

Mustafa ERTÜRK - Gökhan GÖKDEMİR

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 185-192
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.329
Geliş Tarihi: 27.02.2017
Kabul Tarihi: 24.04.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Examining the Experiences of Preschoolers on Programming via Tablet Computers

 

Nuray GEDİK - Mustafa ÇETİN - Ceren KOCA

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 193-203
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.330
Geliş Tarihi: 27.02.2017
Kabul Tarihi: 12.06.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Türkiye’de Kent-Kent Göçü Üzerine Bazı Değerlendirmeler

 

Bülent GÜNER

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 205-212
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.331
Geliş Tarihi: 25.11.2016
Kabul Tarihi: 09.04.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Pre-Service English Language Teachers’ Views of the Effective Teacher and Teaching

 

Aynur KESEN MUTLU - Yonca ÖZKAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 213-231
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.332
Geliş Tarihi: 02.11.2016
Kabul Tarihi: 25.05.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Kadın Olmak: Cinsiyete Yönelik Yargıları Kırma

 

Tansu MUTLU - Fidan KORKUT OWEN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 233-251
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.333
Geliş Tarihi: 24.01.2017
Kabul Tarihi: 27.05.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Piaget’nin Genetik Epistemolojisi, Carnap ve Mantık ile Matematiğin Temelleri Sorunu

 

Ali Bilge ÖZTÜRK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 253-267
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.334
Geliş Tarihi: 22.11.2016
Kabul Tarihi: 03.05.2017

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Eğitim Yardımlarının İlkokul, Ortaokul, Lise Öğrencileri ve Ailelerine Etkileri (Antalya İli Muratpaşa İlçesi Örneği)

 

Cemali SARI - Nurettin ERDOĞAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 269-288
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.335
Geliş Tarihi: 11.08.2016
Kabul Tarihi: 20.06.2017

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

Kadın Gazetecilerde Mesleki Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu

 

F. Sülen ŞAHİN KIRALP - Gülay ASİT

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 289-298
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.336
Geliş Tarihi: 03.02.2017
Kabul Tarihi: 19.06.2017

 PDF e-Makale  Metin Dili  
        
        

Off With Their Heads!’: Violence and Aggression in the Worlds of Wonderland and The Looking-Glass

 

Sena ŞAHİNİ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 299-307
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.337
Geliş Tarihi: 06.12.2016
Kabul Tarihi: 04.05.2017

 PDF e-Makale  Metin Dili  
        
        
        

Akseki’nin Düğmeli Camileri

 

Lokman TAY

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 309-323
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.338
Geliş Tarihi: 06.12.2016
Kabul Tarihi: 04.05.2017

 PDF e-Makale  Metin Dili  
        
        

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi

 

Deniz TEKİN ERSAN - Şükran ALAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 325-332
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.339
Geliş Tarihi: 11.10.2016
Kabul Tarihi: 06.06.2017

 PDF e-Makale  Metin Dili  
        
        

Michel Foucault’da Siyasal Bir Tercih Olarak ‘Dil’

 

Pınar TÜRKMEN BİRLİK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 333-344
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.340
Geliş Tarihi: 20.03.2017
Kabul Tarihi: 08.06.2017

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

Türk ve Dünya Mitolojilerinde Sirius Kültü

 

Yaprak Pelin ULUIŞIK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 345-365
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.341
Geliş Tarihi: 30.01.2017
Kabul Tarihi: 04.04.2017

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

Maskenin Arkasındaki Sır’ Düğün ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

 

Halime ÜNAL REŞİTOĞLU

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 367-382
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.342
Geliş Tarihi: 12.02.2017
Kabul Tarihi: 24.04.2017

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

A Comparison Between the Image of the ‘Child’ in Dickens’ Oliver Twist and in Golding’s Lord of The Flies

 

Hale YAĞLIDERE

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VII / Sayı: 1 / sf. 383-389
Telif Hakkı 2017 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2017.343
Geliş Tarihi: 21.02.2017
Kabul Tarihi: 31.05.2017

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        
        
        
       Yukarı

 

Sayfa Özeti: Cilt VII / Sayı 1

Anahtar Kelimeler: