Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
MJH_Banner--16
 
ok1 MJH VIII / 2 İÇİNDEKİLER (Aralık 2018) dosya oku
  

Kutlama ve Armağanlarca Kuşatılan Annelik: Diş Buğdayı, Baby Shower ve Annelik Eksenindeki Diğer Ritüeller

 Berre ALTAŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 1-31
DOI: 10.13114/MJH.2018.407

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Göç Bağlamında Suriye Türkmen Türkçesi ve Türk Dili Tarihindeki Yeri

 Hülya ARSLAN EROL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 33-40
DOI: 10.13114/MJH.2018.408

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Türkiye’de Yaşlanma Çalışmaları Dün, Bugün, Yarın

 Özgür ARUN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 41-61
DOI: 10.13114/MJH.2018.409

 

PDFe-Makale

Metin Dili

  
        
        

La Mise en Evidence de la Troisième Fille des contes merveilleux sur le schéma actantiel de Greimas: “La Belle et la Bête

 Songül ASLAN KARAKUL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 63-77
DOI: 10.13114/MJH.2018.410

 PDFe-MakaleMetin Dilispain  
        
        

Kentsel Katı Atık Yönetimi Kapsamında “Çevreci Komşu Kart Uygulaması”

 Hasan Hüseyin AYGÜL - Derya YILDIZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 79-100
DOI
: 10.13114/MJH.2018.411

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı

 Metin BAL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 101-114
DOI: 10.13114/MJH.2018.412

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Kral I. Aleksander Suikastı ve Türkiye-Yugoslavya İlişkilerine Etkisi

 Aydın BEDEN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 115-144
DOI: 10.13114/MJH.2018.413

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Ion Diyaloğu: Bir Rhapsodos Hikâyesi

 Nihal Petek BOYACI
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 145-157
DOI: 10.13114/MJH.2018.414

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Kaunos Demeter Kutsal Alanı: Seramik Buluntular

 Mustafa BULBA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 159-179
DOI: 10.13114/MJH.2018.415

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Boyutlandırılmış Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin (B5FKE) Türkçeye Uyarlanması: Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

 Meryem Berrin BULUT - Murat YILDIZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 181-200
DOI: 10.13114/MJH.2018.416

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Bir Cümleden Oluşan Kazakça Atasözlerindeki Öge Dizimleri ve Bu Öge Dizimlerinin Sıklık Dağılımları

 Murat CERİTOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 201-221
DOI: 10.13114/MJH.2018.417

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

.

Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Antrenör ve Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi

 Zehra CERTEL - Algın ALKIŞ - Bahri GÜRPINAR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 223-231
DOI: 10.13114/MJH.2018.418

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Gümüşhane İlinin Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

 İsmail ÇALIK - Murat ÖDEMİŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 233-249
DOI: 10.13114/MJH.2018.419

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

The Social Policy Vision of Political Parties in Modern Turkey

 Nuriye ÇELİK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 251-264
DOI:
10.13114/MJH.2018.420

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Toplumsal İletişim Bağlamında Kütüphaneler: Kavramsal Bir Değerlendirme

 H. Buluthan ÇETİNTAŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 265-275
DOI: 10.13114/MJH.2018.421

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Milli Mücadele Döneminde Osmanlı Hükümeti'nin İstanbul'a Gelen Batı Anadolu Mültecilerine Yardımları (1919-1922)

 Zeki ÇEVİK - Ufuk KARAKUŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 277-290
DOI: 10.13114/MJH.2018.422

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Yazılı Duygusal Dışavurum Paradigması'nın Kullanımı ve Meme Kanseri Hastaları ile Yapılan Uygulamaları: Bir Derleme Çalışması

 Umut ÇIVGIN - Elçin YORULMAZ - Gülay DİRİK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 291-311
DOI: 10.13114/MJH.2018.423

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Augustinus'un Zaman Anlayışı

 Erdem ÇİFTÇİ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 313-319
DOI: 10.13114/MJH.2018.424

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Tek Parti Dönemi'nde Antalya'da Siyasi Hayat ve Basın: Resmi Antalya ve Antalya Gazeteleri

 Evren DAYAR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 321-334
DOI: 10.13114/MJH.2018.425

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Yerel Halkın Kaleiçi Kültür Turizmi Potansiyeline İlişkin Algıları

 Altan DEMİREL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 335-351
DOI: 10.13114/MJH.2018.426

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Üniversite Hastanesi Masa Başı Çalışanlarında Kardiyovasküler Hastalık Riski ve Fiziksel Aktivite Düzeyinin Cinsiyete Göre İncelenmesi

 Mükerrem ERDOĞAN - Alpay GÜVENÇ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 353-364
DOI: 10.13114/MJH.2018.427

 PDFe-Makale

Metin Dili  
        
        

Levinas'ın Öteki Etiğini Badiou'nun Hakikat Etiği Perspektifinden Yeniden Düşünmek

 Feyza Şule GÜNGÖR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 365-377
DOI: 10.13114/MJH.2018.428

 PDFe-Makale

Metin Dili  
        
        

Türkiye Cumhuriyeti'nin Üçüncü Büyük Devalüasyonu 10 Ağustos 1970 Kararları ve Etkileri

 Hilal KARAVAR ÖZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 379-391
DOI: 10.13114/MJH.2018.429

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

A Kantian Reading of the Picture of Dorian Gray

 Azer Banu KEMALOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 393-405
DOI: 10.13114/MJH.2018.430

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Elmalı'daki Ahşap Tavanlı Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi)

 Serkan KILIÇ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 407-425
DOI: 10.13114/MJH.2018.431

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Aristotle on the Naturalness of Death from Old Age

 Tufan KIYMAZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 427-436
DOI: 10.13114/MJH.2018.432

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Rehber Adayları Gözünden Turist Rehberliği Bölümleri Ders Programları ve Uygulamalardaki Yanlışlıklar

 Mehmet KÜRKÇÜ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 437-449
DOI: 10.13114/MJH.2018.433

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

A Post-Colonial Reading of 'Qasr-i Abu Nasr'

 Roohollah ROOZBEH
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 451-461
DOI: 10.13114/MJH.2018.434

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Farklı Plan Özellikleriyle Gürcistan/Acara Hulo Bölgesi'ndeki Ghorcomi Camii

 Selçuk SEÇKİN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 463-478
DOI: 10.13114/MJH.2018.435

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

The Many Faced Masculinities in A Game of Thrones

 Cenk TAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 479-497
DOI: 10.13114/MJH.2018.436

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

Sistematik Siyasi Bir Anlayış Olarak Biyosiyaset

 Feysel TAŞÇIER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 499-506
DOI: 10.13114/MJH.2018.437

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

Sözlü Gelenekte Şiirin Varyantlaşması: “O Gelin” Şiiri

 M. Mete TAŞLIOVA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 507-519
DOI: 10.13114/MJH.2018.438

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
  

Gece Ekonomisinde Emek ve Muğlaklaşan Sınırlar: Kadın Barmenler ve Cinsel Taciz

 Halime ÜNAL REŞİTOĞLU - Özge TOKAT
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 521-544
DOI: 10.13114/MJH.2018.439

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
  

İnan Çetin ve Mustafa Delioğlu’nun “Şahmaran ile Lokman Hekim’in Hikâyesi”nin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi

 Özlem YEŞİLYURT
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 545-559
DOI: 10.13114/MJH.2018.440

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

The Struggle of Hilda Doolittle to Exist as She Wants to Exist

 Emel ZORLUOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 561-571
DOI: 10.13114/MJH.2018.441

 PDF e-Makale Metin Dili  
        

free counters