Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim

ok1Yayın İlkeleri
ok1Yayın Etiği
ok1Dergi Yönergesi
ok1Yazım Kuralları
ok1Yazım Şablonu
ok1Telif Hakkı Formu
ok1Yayın Taahhüt Formu
ok1Hakem Formu
ok1Antik Kaynak Kısaltmaları


 

d_1

YAYIN İLKELERİ

  • Lütfen çalışmalarınızı MJH'ye göndermeden önce Yazım Kuralları Şablonu'na tam olarak uyarlandığına emin olunuz. MJH Yazım Kuralları'na uyarlanmamış makalelerin editöryal süreçleri başlatılmayacaktır. Şablona uyarladığınız çalışmanızı Yayın Taahhüt Formu ile birlikte mjh@akdeniz.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.
  • Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yılda bir defa Haziran ayında yayınlanır. 
  • Ana dili Türkçe olan dergiye İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca makaleler de kabul edilmektedir. 
  • MJH; Akdeniz kültürleri, Antropoloji, Arkeoloji, Dil, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Filoloji, Gerontoloji, Medya, Psikoloji, Sanat Tarihi ve Sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt disiplinlerin­den bilimsel konu ve sorunları irdeleyen; bu konulara çözüm önerileri, bakış açıları getiren, özgün ulusal ve uluslararası araştırma, belgeleme, inceleme içerikli makaleleri yayımlayan uluslararası hakemli, akademik bir dergidir.
  • Yukarıda belirtilen kapsam dahilinde gönderilen makalenin başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. 
  • A4 boyutlu kağıda basılı kopya ve dijital (CD-DVD) olarak ya da e-posta yoluyla (mjh@akdeniz.edu.tr) gönderilmesi gereken makalenin metni derginin internet sitesindeki Yazım Kuralları Şablonu'na uygun olarak yazılmalıdır. Görsellerinin ise metinden bağımsız, .jpeg veya .tiff formatında, çözünürlüğünün 300 dpi'den az olmaması gerekmektedir. 
  • Makalenin özetinde en az 150, en fazla 200 kelime kullanılmalı; çalışmaya duyulan gereksinim, kaynak taraması, yöntem, bulgular ve sonuçlarla birlikte çalışmanın alt başlıklarının ve içeriğinin tanımı yer almalıdır. Makalede en az 4, en fazla 6 anahtar kelime kullanılmalıdır. 
  • Türkçe makalenin özeti Türkçe ve İngilizce, Türkçe haricindeki makalenin özeti ise yazım dili ve Türkçe olmalıdır. 
  • Başvuru formunda, yazarın ad ve soyadıyla birlikte akademik unvanı, görev yaptığı kurumun adı, yazışma ve e-posta adresi, telefon ve varsa faks numaraları eksiksiz olarak belirtilmelidir.
  • Dipnotlar metinde parantez içinde verilmeli, kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalı ve metinde kullanılan kısaltmalar burada açıklanmalıdır. Metinde kullanılan kaynaklar; yazar soyadı, yayın tarihi, sayfa (varsa levha, resim) numarası şeklinde kısaltma olarak verilmeli, bir defa kullanılan yayınlar için de aynı kurala uyulması gerekmektedir.
  • Yayımlanmak üzere gönderilen her makale, baş editör ve dergi ana editörleri tarafından incelenmekte ve alan editörlerine yönlendirilmektedir. Makale, alan editörleri tarafından önerilen 5 hakem içinden ana editörler tarafından seçilecek en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayım konusundaki kesin sonuç baş editör tarafından verilerek yazara altı ay içinde bildirilmektedir.
  • Makalelerdeki fikir ve sonuçlar yazarın şahsi görüşü olup, doğrudan ya da dolaylı olarak Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi'nin görüşü niteliği taşımaz.
  • 2017 yılından itibaren MJH'de makalesi yayınlanacak olan yazarlarımızın, birbirini takip eden sayılarda yalnızca bir makalesine yer verilecektir. 
  • Dergi yükseltme kriterleri gereği Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi'nde 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren Eğitim, İlahiyat ve Sağlık bilimleri  çalışmalarına yer verilmeyecektir.

   

Sayfa Özeti: MJH | Yayın İlkeleri

Sayfa Açıklaması: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi Yayın İlkeleri

Anahtar Kelimeler: