Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim

ok1Yayın İlkeleri
ok1Yayın Etiği
ok1Dergi Yönergesi
ok1Yazım Kuralları
ok1Yazım Şablonu
ok1Telif Hakkı Formu
ok1Yayın Taahhüt Formu
ok1Antik Kaynak Kısaltmaları


 

d_1

YAYIN İLKELERİ

  • Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından  yılda iki kez - Haziran ve Aralık aylarında - elektronik olarak yayımlanmaktadır.
  • Ana dili Türkçe olan dergiye İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca makaleler de kabul edilmektedir. 
  • MJH; Arkeoloji, sanat tarihi, tarih, dil ve edebiyat, coğrafya, felsefe, psikoloji ve sosyoloji vb. sosyal bilim alanlarındaki akademik konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası çalışmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir.
  • Yukarıda belirtilen kapsam dahilinde gönderilen makalenin başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. 
  • A4 boyutlu kağıda basılı kopya ve dijital (CD-DVD) olarak ya da e-posta yoluyla (mjh@akdeniz.edu.tr) gönderilmesi gereken makalenin metni derginin internet sitesindeki Yazım Kuralları Şablonu'na uygun olarak yazılmalıdır. Görsellerinin ise metinden bağımsız, .jpeg veya .tiff formatında, çözünürlüğünün 300 dpi'den az olmaması gerekmektedir. 
  • Makalenin özetinde en az 150, en fazla 200 kelime kullanılmalı; çalışmaya duyulan gereksinim, kaynak taraması, yöntem, bulgular ve sonuçlarla birlikte çalışmanın alt başlıklarının ve içeriğinin tanımı yer almalıdır. Makalede en az 4, en fazla 6 anahtar kelime kullanılmalıdır. 
  • Türkçe makalenin özeti Türkçe ve İngilizce, Türkçe haricindeki makalenin özeti ise yazım dili ve Türkçe olmalıdır. 
  • Başvuru formunda, yazarın ad ve soyadıyla birlikte akademik unvanı, görev yaptığı kurumun adı, yazışma ve e-posta adresi, telefon ve varsa faks numaraları eksiksiz olarak belirtilmelidir.
  • Dipnotlar metinde parantez içinde verilmeli, kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalı ve metinde kullanılan kısaltmalar burada açıklanmalıdır. Metinde kullanılan kaynaklar; yazar soyadı, yayın tarihi, sayfa (varsa levha, resim) numarası şeklinde kısaltma olarak verilmeli, bir defa kullanılan yayınlar için de aynı kurala uyulması gerekmektedir.
  • Yayımlanmak üzere gönderilen her makale, baş editör ve dergi ana editörleri tarafından incelenmekte ve alan editörlerine yönlendirilmektedir. Makale, alan editörleri tarafından önerilen 5 hakem içinden ana editörler tarafından seçilecek en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayım konusundaki kesin sonuç baş editör tarafından verilerek yazara altı ay içinde bildirilmektedir.
  • Makalelerdeki fikir ve sonuçlar yazarın şahsi görüşü olup, doğrudan ya da dolaylı olarak Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi'nin görüşü niteliği taşımaz.
  • 2017 yılından itibaren MJH'de makalesi yayınlanacak olan yazarlarımızın, birbirini takip eden sayılarda yalnızca bir makalesine yer verilecektir. 
  • Dergi yükseltme kriterleri gereği Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi'nde 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren Eğitim, İlahiyat ve Sağlık bilimleri  çalışmalarına yer verilmeyecektir.

   

Sayfa Özeti: MJH | Yayın İlkeleri

Sayfa Açıklaması: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi Yayın İlkeleri

Anahtar Kelimeler: