Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
ok1Yayın İlkeleri
ok1
Yazım Kuralları
d_1

YAZIM KURALLARI

Monografiler

Ortaylı İ. (2000). Menkıbe, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Efsaneler ve Gerçekler. Ankara 2000.

Lickona T. (1991). Educating for character. New York 1991.

BASILI KAYNAKLAR

Tek yazarlı kitap

Moxham R. (2000). The Great Hedge of India. London 2000.

Efendioğlu T. (2010). Likya’da Yerel Tanrı ve Tanrıçalar. İstanbul 2010.

İki yazarlı kitap

Harris R. & Paxman G. (2002). A Higher Form of Killing. London 2002.

Öncü A. & Petra W. (2005). Mekan, Kültür, İktidar, Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler. İstanbul 2005.

Edit edilmiş kitapta kısım

Güçlü S. (2009). “Kentsel Sosyal Problemler”. Ed. Nurşen Adak. Sosyal Problemler Sosyolojisi, (2009) 183-215. An­kara.

Swain M. (2000). “The output hypothesis and beyond: mediating acquisition through collaborative dia­logue”. Ed. J. Lantolf. Sociocultural theory and second language learning, (2000) 205-217. Oxford.

Tez (Doktora ya da Yüksek Lisans)

Takmer B. (2006). Lex Portorii Provinciae Lyciae: Lykia Eyaleti’nin Gümrük Yasası. Unpublished Doctoral Dissertation. Akdeniz University. Antalya 20006.

Gençer A. (2002). Öğretmenlerin İş Doyumu ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir 2002.

Dergide makale

Mathieu J. E. & Zajac D. M. (1990). “A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organisational commitment”. Psychological Bulletin 108/2 (1990) 171-194.

Evren Y. (2007). “İstanbul Merkez Bölgede Bütünleşme ve Ayrışma: 15. ISOCARP Genç Profesyonel Plancılar Çalıştayı’nın Düşündürdükleri”. Megaron, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi (2007) 11-21.

Haftalık popüler dergide yazı

Clark T. N. (2000). “Old and New Paradigms for Urban Research Globalization and the Fiscal Austerity and Urban Innovation Project”. Urban Affairs Review 36/3 (2000) 3-45.

DOI’si olan haftalık popüler dergide yazı

Hoff K. (2010, March 19). “Fairness in modern society”. Science 327 (2010) 1467-1468. doi:10.1126/science. 1188537

Basılı günlük gazetede haber/makale

Wrong, M. (2005, August 17). "Never gonna give you up" says mayor. Toronto Sol, p. 4.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

DOI’si olan makale

Krueger R. F., Markon K. E., Patrick C. J. & Iacono W. G. (2005). “Externalizing psychopathology in adulthood: A dimensional-spectrum conceptualization and its implications for DSM-V”. Journal of Abnormal Psychology 114 (2005) 537-550. doi:10.1037/0021-843X.114.4.53

DOI’si olmayan makale

Marlowe P. Spade S. & Chan C. (2001). “Detective work and the benefits of colour versus black and white”. Journal of Pointless Research 11 (2001) 123-127.

Yalnızca bir veri tabanından erişilebilen makale

Liquor advertising on TV. (2002, January 18). Kaynak: http://factsonfile.infobasepublishing.com

Liquor advertising on TV. (2002, January 18). Issues and Controversies veri tabanından alınmıştır.

İnternetten yayınlananan dergide makale

McDonald C. & Chenoweth L. (2009). “Leadership: A crucial ingredient in unstable times”. Social Work & Society 7 (2009) Kaynak: http://www.socwork.net/2009/1/articles/mcdonaldchenoweth

İnternetten yayınlanan dergide yer alan 8 ya da daha çok yazarlı makale

Paradise S., Moriarty D., Marx C., Lee O. B., Hassel E., Thyme E. J., . . . Bradford J. (1957, July). “Portrayals of fictional characters in reality-based popular writing: Project update”. Off the Beaten Path. 7.

Kaynak: http://www.newsletter.offthebeatenpath.news/otr/complaints.html

Yazarı belli olmayan makale

“Britain launches new space agency”. (2010, March 24). Kaynak: http://news.ninemsn.com.au/technology/1031221/ britain-launches-new-space-agency

Yazarı ve tarihi olmayan makale (Wikipedia girdisi gibi)

“Harry Potter”. (n.d.). In Wikipedia. 28 Ağustos 2010 tarihinde şu kaynaktan alınmıştır: http://en.wikipedia.org/w/ index.php?title=Harry_Potter&oldid=380786432

Yıl ve yazarı belli olmayan sözlük ya da ansiklopedi girdisi

“Verisimilitude”. (n.d.). In Merriam-Webster's online dictionary (11th ed.). Kaynak: http://www.merriamwebster.com/ dictionary/verisimilitude

E-posta ya da görüşme/sohbet

Hasbahçe Çiçekçilik, (Sahibiyle Yapılan Görüşme). İstanbul: Göztepe, Kasım 2005.

CD’de yer alan kitap

Nix G. (2002). Lirael, Daughter of the Clayr [CD]. New York, NY: Random House/Listening Library.

Kasette yer alan kitap

Nix G. (2002). Lirael, Daughter of the Clayr [Cassette Recording No. 1999-1999-1999]. New York, NY: Random House/Listening Library.

Film

Gilby A. (Producer) & Schlesinger J. (Director). (1995). Cold comfort farm [Film]. Universal City, CA: MCA Universal.

Fig.      

Figür

Ed.

Editör

Har.     

Harita

haz.

Hazırlayan

çev.      

Çeviren

et al.

ve diğerleri

bk.       

bakınız

vd.

ve devamı

 

Sayfa Özeti: Yazım Kuralları

Sayfa Açıklaması: MJH Yazım Kuralları

Anahtar Kelimeler: