Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
"Tales of a Harem Girlhood"

Sihem Arfaoui ABIDI*

*Sihem Arfaoui Abidi, Ph.D., Jendouba University, Jendouba, TUNISIA, sou.benarfa@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 1 / sf. 1-11
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Abstract: Running counter to the imperialist claim of Children's literature as a European invention and manifestation, this article goes a step further by reading into the ideological interpellation of Fatima Mernissi's Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girlhood. Published in 1994, Dreams of Trespass is explored as an African children's text that reads into national education as a means to and a backbone of childhood education. Mernissi's text undermines the child-adult binary (and beyond it the personal/ political split) in the process of exemplifying the formative impact of Moroccan nationalism on the Mernissi children and vice versa.

Keywords: Mernissi, Dreams of Trespass, icon, national heroism, children as citizens

Özet: Çocuk edebiyatının Avrupa'nın bir buluşu ve dışavurumu gibi emperyalist bir söyleme karşı bir duruş sergileyen bu makalede Fatima Mernissi'nin Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girlhood adlı eseri incelenmektedir. 1994 yılında yayımlanmış bulunan bu eser Afrikalı çocukların milli eğitimin çocukluk eğitiminin belkemiği olarak kabul ettiği bir metni olarak incelenmiştir. Fas milliyetçiliğinin Mernissi'nin çocukları üzerindeki etkilerini örneklendirirken eserde Mernissi'nin çocuk-yetişkin zıtkutupluluğunu reddetmekte olduğu görülmektedir. Bu reddediş bireysel-siyasi ayrımını da reddetmektedir.

Anahtar sözcükler: Mernissi, Dreams of Trespass, ikon, milli kahramanlık, vatandaş olarak çocuklar
       
       
       
Önceki MakaleMetin PDF

e-Dergi

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Sihem Arfaoui ABIDI

Sayfa Açıklaması: Sihem Arfaoui ABIDI Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass: "Tales of a Harem Girlhood"

Anahtar Kelimeler: