Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Allianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları

Ahmet YARAŞ*, Zehra ŞİMŞEK**

*Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Balkan Yerleşkesi TR- 22030 Edirne,
ahmetyaras@hotmail.com
**Arkeolog (M.A.), Y. Çamlıca Mah. Reşit Paşa Cad. No. 26/1 TR-34776, İstanbul, simsek-zehra@hotmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf 225-236
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: İzmir İli, Bergama İlçesi, Bergama-İvrindi Karayolu’nun yaklaşık 18. km.’sinde, Yortanlı Barajı gölet alanının tam ortasında yer alan Allianoi, coğrafi konumu ve sıcak su kaynağının olması nedeniyle Hellenistik Dönem’de küçük bir merkez olarak kurulmuştur. İ.S. II. yüzyılda, Hadrianus (İ.S. 117-İ.S.138) ile en gelişkin halini almıştır. Geç Antik Dönem’de yaşanan saldırı ve göçlerle ekonomik açıdan zayıflayarak Doğu Roma İmparatorluğu’nda son dönemini yaşamıştır. Bu çalışmada, Kuzey Ilıca A2 no’lu mekânda in-situ bulunan iki adet ‘S’ kıvrımlı sarmallı başlık incelenmiştir. Analojik çalışmada bu başlıkların benzerlerinin olmadığı anlaşılmıştır. In-situ sütun başlıkları, diğer buluntular da dikkate alınarak, İ.S. 128-İ.S. 140 yıllarına tarihlendirilmiştir. Dolayısıyla farklı bir tipolojide yapılan bu bezemeyle bundan sonra bulunacak sütun başlıklarındaki benzer bezeme için Allianoi ‘S’ kıvrımlı sarmallı sütun başlıkları net bir kriter olarak kalacaktır.

Anahtar Sözcükler: Allianoi, Hadrianus, Roma Çağı, ‘S’ kıvrımlı sarmal başlık, bezeme, sütun başlığı

Abstract: Situated right in the middle of the pond area of Yortanli Dam, near the 18th km. of the Bergamaİvrindi highway, in the province of Izmir’s Bergama district, Allianoi was constructed as a small center in the Hellenistic Period because of its geographical position and it’s hot water resources. In the 2nd century A.D. during Hadrian’s reign (A.D. 117-A.D. 138) it lived its golden age and then was economically weakened by the invasions and migrations of Late Antiquity and the place faded in the Eastern Roman Empire Period. In this article two ‘S’ spiral scrolled column capitals found in-situ in the North Hotspring A2 are examined. As a result of an analogical study these capitals have been classified as unique. When the other finds are taken into consideration these in-situ column capitals are dated to between A.D. 128- A.D. 140. Consequently, Alliaoni ‘S’ spiral scrolled column capitals that possess a decoration of a different typology are sure to remain as a clear criterion for the similar decorations on those capitals which will be discovered in the future.

Keywords: Allianoi, Hadrianus, Roman Period, ‘S’ spiral scrolled column capital, ornament, column capital

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Ahmet YARAŞ-Zehra ŞİMŞEK

Sayfa Açıklaması: Ahmet YARAŞ-Zehra ŞİMŞEK Allianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları

Anahtar Kelimeler: