Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population, Oxford Studies on the Roman Economy, New York 2011, Oxford University Press, XX, 362 sayfa (79 Resim, 54 Tablo). ISBN: 978–0–19–960235–3

Aytaç DÖNMEZ

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Antalya, aytacdonmez@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 323-325
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında son zamanlarda uygulanan yeni yöntemler, yerleşim alanlarının fiziki (topografi, hydrografi etc.) ve beşeri yapısına (nüfus, demografi etc.) ilişkin verilerin farklı bakış açıları içerisinde değerlendirilmesine imkan sağlayarak antikçağ top­lumlarının ekonomik karakterlerinin kavranmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Oxford Üniversitesi'nin yürüttüğü The Oxford Roman Economy Project kapsamında, editörlüğünü A. Bowman ve A. Wilson'un üstlendiği Oxford Studies in The Roman Economy araştırma serisinin bir parçası olarak yayımlanan Settlement, Urbanization and Population adlı eser özellikle arkeolojik yüzey araştırma yöntemleri ve kentleşme sorunlarına odaklanmaktadır.

Farklı uzmanlık alanlarından gelen araştırmacıların katılımıyla biçimlenen söz konusu kolektif çalışma; Survey Method and Data (17-142) ile Urbanization (143-358) adlı iki ana bölümü içeren Preface (V), Content (VII), List of Contributors (IX-XII), List of Figures (XIII-XVII), List of Tables (XVIII-XX), Introduction (1-17) ve Index'ten (359-362) oluşmaktadır.

A. Bowman ve A. Wilson'un kaleme aldığı Introduction bölümünde, çalışmanın mekansal sınırları Akdeniz Bölgesi, zamansal sınırı ise Roma Dönemi (M.Ö. 100-M.S. 350) olarak sunul­muştur (1). Bununla birlikte, yüzey araştırmalarında uygulanan yeni metodolojik yakla­şımlar aracılığıyla kentlerin ekonomik etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir: "(...) we emphasize that the aim of the present collection is not to answer big demographic questions that have so far resisted definitive solution, but to see how we can best use the imperfect available data to quantify economic behaviour and activity" (14)...


previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Aytaç DÖNMEZ

Abstract: Aytaç DÖNMEZ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: