Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkeler

Dinçer Savaş LENGER*

*Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, dslenger@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 145-149
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: 1998 yılında Antalya Arkeoloji Müzesi arkeologları tarafından Pisidia Bölgesi’nde, Yumaklar/Arpalık Tepe’de gerçekleştirilen kazılarda bir mağara kutsal alanı keşfedilmiştir. Adak eşyaları, pişmiş toprak-bronz figürinler, kaplar ve onlara ait parçalar ve diğer sungularla birlikte ele geçen sikkeler, kutsal alanın İ.Ö. VI. yüzyıl ile İ.S. IV. yüzyıl arasında kullanım gördüğüne işaret etmektedir. Mağaranın ağzında bulunan 714 sikkenin dönemlere, darp yerlerine göre çalışılması ve tasnifi bize kutsal alanın kullanım evrelerini ve dini turizm kapsamında insan sirkülasyonuna dair güçlü ipuçları sunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Arpalık Tepe, mağara, kutsal alan, adak, sikke, Selge, Pisidia

Abstract: During the rescue excavation conducted at Yumaklar/Arpalık Tepe in Pisidia by archeologists from the Antalya Archeology Museum in 1998, a cave sanctuary was discovered. As votive offerings: terracotta and bronze figurines, pottery shards, miniature votives and coins found indicate it was used from the VIth century B.C. to the IVth century A.D. Examination and classification of 714 coins founded at the entrance to the cave according to period, placed mint places and their statistics provide the periods of use of the sacred place and of, the pilgrimage movements during these periods.

Keywords: Arpalık Tepe, cave, sanctuary, votive, coins, Selge, Pisidia

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Dinçer Savaş LENGER

Sayfa Açıklaması: Dinçer Savaş LENGER rpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkeler

Anahtar Kelimeler: