Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.dot

shr

 
.On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300
14. yüzyıla kadarki İslami Figüratif Heykeltraşlık Geleneği Üzerine
T. M. P. DUGGAN

Sanat Tarihçi, Akdeniz Üniv, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Antalya, tmpduggan@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 61-86
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: This article outlines the tradition of Islamic figural sculpture from the early 8th c. to 1300, citing both surviving examples and the record of those many examples that no longer survive from areas as diverse as Syria-Palestine, Iraq, N. Africa, Afghanistan, Iran, Andalusia and Anatolia, in relief and in the round, figurines and larger sculptures in a variety of materials. Attention is drawn to the 'statue of the lancer figure' that was placed on top of al-Qubbah al-Khadra, the hall of audience of the Caliph, Abu Ja'far al Mansur, in Bagdad and which remained in-situ until 941 and which was recorded by Ibrahim b. 'Ali al-Khutabi in the 10th c. as, 'the crown of Bagdad, a guidepost for the region and one of the great achievements of the Abbasids'. A clearly visible landmark sculpture and a Caliphal model for Islamic rulers in the use in public, as well as in private spaces, of sculpture.

Keywords: Early Islamic Sculpture, Reliefs, Abbasid automata

Özet: Bu makale, erken VIII. yüzyıldan XII. yüzyılın sonlarına değin İslami figüratif heykeltıraşlık geleneğini antik kaynaklar ışığında inceleyerek, Suriye-Filistin, Irak, Kuzey Afrika, Afganistan, İran, Endülüs ve Anadolu gibi farklı coğrafyalardan günümüze ulaşabilmeyi başaran ya da kayıtlara geçen örnekler ışığında ele almaktadır. Özellikle Bağdat'ta halife Abu Ja-far al Mansur'un kabul salonunu örten al-Qubbah al Khadra'nın (Yeşil Kubbe) tepesine konuşlandırılan ve X. yüzyılda yaşayan İbrahim bin Ali al-Khutabi tarafından "Bağdat'ın tacı, bölgenin sembolü ve Abbasilerin gerçekleştirdiği en önemli eserlerden biri" olarak kabul edilen 'atlı mızraklı süvari' 941 yılına kadar yerinde in-situ şeklinde durmuştur. Bu yönüyle İslami yöneticilerin halife örneğinde de izlenebildiği üzere, kamu alanlarında olduğu kadar özel alanlarda da halk tarafından görülebilen nirengi noktalarında heykellerinin yer aldığı iddia edilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Erken İslamik Heykeller, Kabartmalar, Abbasi haraketli heykelleri

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: T.M.P. DUGGAN

Sayfa Açıklaması: T. M. P. DUGGAN, On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300

Anahtar Kelimeler: