Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Miletos'lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis'in Yerel Tarihi

Elif ALTEN

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Antalya, elifalten@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 269-276
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Photios (Bib. cod. 69) ve Suda'nın (loc. cit.) maddesine göre, Hesykhios'a atfedilen 3 eser bulunmaktadır: Hesykhios'un Hayatı ve Eserleri

Miletos'lu Hesykhios'un hayatı hakkındaki bilgileri kendi memleketindeki kazılardan çıkan epigramlardan (Rehm, 1928, no. 341, 168-9; SEG 4, no. 425; Robert, 1948, no. 129 ve 134; Martindale, 1980, 555, "Hesychios Illoustrios"; McCabe, & Plunkett, 1984, no. 447; Rehm, & Hermann, 1997, 116,  213, lev. 24.1; Merkelbach, & Stauber,  1998, 136, no.19; ayrıca Hesykhios için bk.Schultz, 1913; Kaldellis, 2005), M.S. IX. yüzyılda yaşamış Byzantion patriarkhes'i olan Photios'tan (Bib. cod. 69; ayrıca bk. Treadgold, 1980; Wilson, 1994, 1-22) ve X. yüzyılda yaşamış leksiograf Suda'nın (η. 611. s. v. ) maddesin­den öğrenebiliyoruz. Prokopios (M.S. 500-565)'un çağdaşı olan Hesykhios, Miletos doğumludur. Suda'ya (loc. cit.) göre, oğluyla aynı adı taşıyan baba Hesykhios, avukattı (= dikēgoros [Δικηγόρος]) ve kentin on askerden oluşan Roma birliğinin komutanıydı (= dekurio [decurio]). Annesi Philosophia adından da anlaşılacağı üzere eğitimli bir aileden gelmekteydi.

Hesykhios, Miletos'ta halk yapılarına mali destek sağlayacak (Rehm, 1928, no. 343, 169-171; Robert, 1948, 81,3; Jones, Martindale, & Morris, 1971, 429; McCabe, & Plunkett, 1984, no. 449; Rehm, & Hermann, 1997, no. 343) kadar zengin olmuş; ayrıca babasından kendisine bir miktar akar mülk ve para miras kalmıştır. Praefectus'ların seçkin rhetor'ları arasında sayılmış; doğudaki praefectus praetorio'luk (= Roma'da hukuki ve idari işlerle ilgilenen yüksek memurluk [ἔπαρχος/ὕπαρχος τῶν πραιτωρίων]) mahkemesinde avukatlık yapmış; Iustinianus'la yakın arkadaşlık kurmuş (M.S. 527-565) ve M.S. 565 yılından önce imparator tarafından kendisine Illustrius (önde gelen, seçkin) unvanı bahşedilmiştir. Muhtemelen Hesykhios, bu unvanı alarak avukatlık göreviyle de ön plana çıkan biri olmuştur. Treadgold'a (2007, 270 vd.) göre, bu unvan senato mertebesi olarak verilmiştir...

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Elif ALTEN

Sayfa Açıklaması: Elif ALTEN Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: