Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objeler
The Oriental objects from the Heraion of Samos and the Artemision of Ephesus Sanctuaries

Kenan EREN

Yrd. Doç. Dr, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul, kenan.eren@msgsu.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 87-95
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Özellikle Arkaik Dönem başında Ionia kutsal alanları zengin buluntu kontekstleri sergilemektedir. Bu alanlarda pek çok ithal objenin bulunması Doğu ile yeni oluşturulmuş iletişim ağlarının bir sonucu olabilir. Oryantal objelerin sunularda kullanımı, bazı tip nesnelere bu dönemde özel bir ilgi olduğunu düşündürmektedir. Anlaşılan Yakın Doğu'nun büyük güçleri ile ilişkilerin güçlenmesi ve Akdeniz Dün­yası ile devamlı bağlantıda olmak bu dönem görülen değişimlerin biçimlenmesinde özel bir öneme sahiptir. Yine de bu dönüşümün bütün kutsal alanlarda aynı biçim veya aynı yoğunlukta olmadığı gözlemlenebilir. Dolayısıyla kutsal alan kontekstlerinin daha detaylı olarak incelenmesi İ.Ö. VII. yüzyılda görülen değişimlerin doğası ve limitlerini anlamak için kritik bir değere sahiptir. Bu yüzden Samos Heraion ve Ephesos Artemision gibi bölgenin çok önemli iki kutsal alanının sunu objelerinin karşılaştırıl­malı olarak incelenmesi, tarihsel arka plan hakkında önemli ipuçları verme potansiyeline sahip görünmektedir.

Anahtar Sözcükler: Ionia, İ.Ö. VII. yüzyıl, bağlantı, kutsal alanlar, sunu objeleri, oryantal periyod

Abstract: Especially during the beginning of the archaic period, Ionian sanctuaries display a rich material content. The presence of an important amount of foreign objects in these sanctuaries can be considered as a result of the newly established communication network with the East. The redistribution of oriental objects as offerings allows us to assume the existence of a constant interest in certain types of objects. It seems that a constant and continuous connectivity within the Mediterranean regions and the intensifica­tion of relations with major powers of the Orient have a particular importance in all the changes at that time. However, it appears that this mutation does not work in all the sanctuaries to the same extent and in the same way, and a deeper study of the contexts of sanctuaries is critical to understand the nature and limits of the changes during the seventh century. A comparison of the Heraion Samos and Artemison Ephesos, two very significant sanctuaries of the region may provide further information about the historical context.

Keywords: Ionia, VII. century B.C., connectivity, sanctuaries, offerings, oriental period

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Kenan EREN

Sayfa Açıklaması: Kenan EREN, Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objeler

Anahtar Kelimeler: