Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1 Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 
.From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the World

Sınıflandırma Teorilerin'den Sosyal Darvinizm'e Dünyada Batı Hegomanyası

M. Önder GÖNCÜOĞLU

PhD., Ege University, English Language and Literature, İzmir, nafonder@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 97-106
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: In order to understand how the expansion of an empire means more than geographical expansion, the whole process of both the eighteenth century classificatory system and nineteenth century Social Darwinism should be taken into account. We must therefore consider how the European viewed the non-European as the wild and 'the other'; how they legitimised the idea of the white man's superiority over 'the other'. Only then can some certain texts written under the influence of such thinking be perceived in a wider scope with certain causes and results as well. Such thinking regarding 'the other' related both to the scientific classification system of the eighteenth century and to Social Darwinism as the prevailing ideology of the late nineteenth century milieu. Therefore, the primary goal of this article is to clarify how such western thinking was first moulded and then galvanized through scientific proofs to make the idea of the inferiority of the non-European "other" common among Europeans.

Keytwords:Classification, Social-Darwinism, empire, 'the other'

Özet: Bir imparatorluğun genişlemesinin coğrafi yayılımının ötesinde bir olgu olduğunu anlayabilmek için on sekizinci yüzyıla ait sınıflandırma sisteminin ve on dokuzuncu yüzyılda ortaya atılan Sosyal Darvinizm teorisinin dikkate alınması gerekir. Bununla beraber Avrupa'lının Avrupa'lı olmayanı nasıl 'yabani' ve 'öteki' olarak gördüğü ve buna paralel 'beyaz adam üstünlüğü'nü nasıl 'öteki' üzerinde meşrulaştırdığı da göz önüne alınmalıdır. Ancak o zaman, bu düşünce biçiminin etkisi altında kaleme alınmış metinlerin bağlamları, sebep ve sonuçları bakımından daha iyi analiz edilebilir. Bu sınıflandırma sistemi ve Sosyal Darvinizmin on dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde 'öteki'ni değerleyen baskın ideoloji biçimini oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu makalenin temel amacı batı merkezli böyle bir ideolojinin nasıl şekillendiğini göstermek ve batılı olmayan 'ötekiler'in daha aşağı türler olduğu zemininin bilimsel çarpıtmalarla nasıl oluşturulduğunu kanıtlamak olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Sınıflandırma, Sosyal-Darvinizm, imparatorluk, 'öteki' 

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: M. Önder GÖNCÜOĞLU

Sayfa Açıklaması: M. Önder GÖNCÜOĞLU, From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the World

Anahtar Kelimeler: