Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 
.Feminist Metodoloji Tartışmaları
Feminist Methodological Discussions
Sevinç GÜÇLÜ

Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, sguclu@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 107-120
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Bu makalede modernleşme sürecinde ortaya çıkan bilim ve metod anlayışı ile bu anlayışa yöneltilen eleştiri ve özelde de feminist eleştiri bağlamında feminist metodoloji tartışmaları ele alınmıştır. Makale dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde modernleşme ve bilim, ikinci bölümde modernleşme ve bilim anlayışına yöneltilen feminist eleştiriler, üçüncü bölümde feminist bir metodolojinin olanakları konusun­daki görüş ve tartışmalar, dördüncüde de çağdaş, postmodern ve postkolonyal tartışmalar yer almaktadır. Metod konusundaki bir makalede kuramsal bakış açılarına da kaçınılmaz olarak değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bilimsel metod, pozitivizm, feminist eleştiri, modernizm, postmodernizm

Abstract: Within the context of feminist criticism this article examines the thinking concerning science and methods in the process of modernization and discussions of feminist methodology. This study consists of four parts. The first part examines the relationship of modernization and science; feminist criticism forms the subject of the second part. Feminist opinions and discussions concerning the possibilities of feminist methodology form the third part and modern, postmodern and postcolonial discourse are the subject of the final part. Theoretical perspectives are discussed in this article.

KeywordsScientific method, positivism, feminist criticism, modernism, postmodernism 

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Sevinç GÜÇLÜ

Sayfa Açıklaması: Sevinç GÜÇLÜ, Feminist Metedoloji Tartışmaları

Anahtar Kelimeler: