Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Period

Güven DİNÇ, Cemil ÇELİK

Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Antalya, gdinc@akdeniz.edu.tr
Dr., cemilcelik736@yahoo.com.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 45-55
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: The Ottoman Government continuously employed dragoman and court interpreters in order to provide communication between the people and the administration where the people did not speak Turkish, as well as sometimes using interpreters in certain levels of the administration. The court interpreters facilitated relations between the people and the justice system, while the dragoman facilitated communications between those people who did not speak Turkish and the provincial administration. In Cyprus where there was a particular rayah population, the use of court interpreters dates from the Ottoman conquest of the island. In this study, based upon the Cyprus Shari'a Registers (Sijils), it was established that all Cyprus court interpreters were selected from among the Cypriot Greeks, with the exception of one Turkish interpreter who was appointed after the events of 1821. The Cypriot Greek interpreters were expected to be reliable and fair. They were not subject to dismissal as long as they fulfilled their duties responsibly. Court interpreters provided communications between the Cypriot Greek community and the justice system, acting for them in cases, as well as interpreting and translating petitions and papers. Cyprus court interpreters, together with other representatives of the Cypriot Greek community, had a very great power, an indicator of decentralization visible across the country in the 18th century. Some of the court interpreters were found to have been promoted to the rank of Cyprus dragoman. The economic wealth of the Cyprus court interpreters is an indication of their power.

Keywords: Cyprus, court, court interpreter, shari'a register, Cypriot Greek, Armenian

Özet: Osmanlı Devleti, yönetimin belirli kademelerinde zaman zaman tercüman kullandığı gibi halkın Türkçe bilmediği yerlerde halkın yönetimle olan iletişimlerini sağlamak üzere devamlı surette saray tercümanları ve mahkeme tercümanları kullanmıştır. Bunlardan saray tercümanları Türkçe bilmeyen halkın vilayet yönetimiyle olan iletişimlerini sağlarken mahkeme tercümanları ise adalet mekanizmasıyla bağlantılarını yerine getirmekteydi. Türkçe bilmeyen belirli bir reâyânın yaşadığı Kıbrıs'ta mahkeme tercümanlığı kullanılması adanın fethine kadar uzanmaktadır. Kıbrıs Şer'iyye Sicilleri temelinde yapılan bu araştırmada Kıbrıs mahkeme tercümanlarının 1821 olayları akabinde atanan bir Türk tercüman hari­cinde Rumlardan seçildiği tespit edilmiştir. Seçilen bu tercümanların güvenilir ve adil olmaları beklenirdi. Görevlerini hakkıyla yerine getirdikleri sürece azil edilmezlerdi. Mahkeme tercümanları, mütercimlik, hüccetlerin ve dilekçelerin tercümesi yanında davalarda vekillik de yaparak Rum toplumun adalet mekanizmasıyla iletişimlerini sağlamışlardır. Kıbrıs mahkeme tercümanları XVIII. yüzyılda ülke genelinde görülen desantralizasyonun bir göstergesi olarak diğer Rum toplumu temsilcileri ile birlikte oldukça büyük güç ve kudrete sahip olmuşlardır. Bazı mahkeme tercümanlarının Kıbrıs saray tercüman­lığına yükseldiğine de şahit olunmaktadır. Kıbrıs mahkeme tercümanlarının ekonomik durumları da bunların ne kadar büyük güce sahip olduklarını kanıtlar niteliktedir.

Anahtar Sözcükler: Kıbrıs, mahkeme, mahkeme tercümanı, şer'iye sicili, Rum, Ermeni

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Güven DİNÇ & Cemil ÇELİK

Sayfa Açıklaması: Güven DİNÇ & Cemil ÇELİK Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: