Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.I. Alaeddin Keykubat'ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırma
Alaeddin Keykubat's Father in Law Kyr Fard

Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Konya, hgokmen@selcuk.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 121-130
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Alaeddin Keykubat tahta çıktığında, Türkiye Selçuklu Devleti Ortadoğu'nun en güçlü devleti konumuna gelmişti. Devlet Karadeniz ve Akdeniz sahillerine açılmış, sahil güvenliğini sağlamak için anlaşmalar yapmış, yabancı tüccarlara güvenceler vermiştir. Akdeniz sahil güvenliğini de sağlamlaştır­mak için Kalanoros (Alaiyye) kalesinin alınması zorunluluk haline gelmişti. Alaeddin Keykubat döneminin büyük emirlerinden olan Mübarezüddin Ertokuş, Esededdin Ayaz'ın teşvikleriyle Kalanoros fethedildi. Sultan burayı o kadar çok sevdi ki adını, Alaeddin'in şehri anlamında Alaiyye olarak verdi. Kalanoros'un hâkimi olan Kir Fard'a ikta olarak Akşehir'i ve birkaç köyü verdi. Kızlarından birisini kendine eş edindi. Kir Fard'ın kızı daha sonra Müslüman olduğu halde, kendisi ve oğulları Hristiyan olarak kalmışlar, II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in ölümünden sonra Selçuklu siyasî olaylarına da karışmışlardır. Kir Fard ve ailesi Alaeddin Keykubat'ın ölümünde sonra Akşehir'i bırakıp Sille ve Hatunsaray civarına yerleştiğini biliyoruz. Hatunsaray ve Sille civarındaki üç tane Girvat köyü, Alaeddin Keykubat'ın kayınpederi Kir Fard isminden gelmektedir. Bütün bu bilgiler bölgenin kendisine mülk olarak verildiğini göstermektedir. Çalışmamızın esas konusu Alaeddin Keykubat'ın kayınpederi Kir Fard'ın bu bölgeye niçin ve hangi sebeple geldiğidir. Ayrıca Kir Fard'ın kızı yani Alaeddin Keykubat'ın eşi Hond Hatun ile oğulları üzerinde de durulmaya da çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kir Fard, Alaiyye, Alaeddin Keykubat, Hatunsaray, Sille, Girvat, Giryat

Abstract: When Alaed-Din Keykubat succeeded to the throne the Rum Seljuk Sultanate became the most powerful state of the Middle East. The state had reached the coasts of Mediterrenean and Black Seas. The Seljuks were signing treaties for the security of the coasts and providing security to foreign merchants. It was necessary for Alaed-Din Keykubat to occupy the castle of Kalanoros (Alaiyye) in order to reinforce the coastal security of the Mediterranean. And Kalanoros was conquered with the encouragement of Mübarezüd-Din Ertokuş, and Esedüd-Din Ayaz, who were among the most powerful Emirs of Alaeddin Keykubat's reign.The Sultan loved this place so much that he renamed the city Alaiyye, meaning, the city of Alaeddin. He gave Kirvard, the former ruler of Kalanoros, Aksehir and a few villages in that region as a fief and he married one of Kirvard's daughters. This daughter became a Muslim unlike Kirvard and his sons who remained Christians, and after the death of Sultan Giyased-Din Keyhusrev II they participated in the political events of the Seljuk state. It is known that Kirfard and his family left Aksehir and settled in Sille and Hatunsaray following the death of Sultan Alaed-Din Keykubat. The region might have been given to Kirfard, as the name of three villages called Girvat in the Hatunsaray and Sille areas derives from the name of the father-in-law of Sultan Alaed-Din Keykubat, Kyrvart. The primary subject of this paper is Kyr Fard and the region and also Hond Hatun, the daughter of Kyr Fard and wife of Sultan Alaed-Din, and her children.

KeywordsKyrvart, Kırfarıd, Kyr Fart, Calanoros, Alaeddin Keykubat, Hatunsaray, Sille, Girvat, Giryat

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Sayfa Açıklaması: Mehmet Ali HACIGÖKMEN, I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırma

Anahtar Kelimeler: