Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
VolumeIIissue1 Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dotİlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dotHerakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dotPseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.

shr

 

.The Obscurity of the Border Line Between the Areas of Work and Private Life
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesi

Elife KART

Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, elifekart@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 1/ p. 139-146
Telif Hakkı © Mediterranean Journal of Humanities.

Özet: Günümüzde, küreselleşen sermaye ve iletişim teknolojilerindeki gelişme, küresel boyutta iş organizasyonunun yeni biçimlerinin oluşturulmasında etkili olmaktadır. İş organizasyonunun esnek bi­çimleri, çalışma mekânını ve zamanını belirsiz kılarak, özel alana ilişkin olan dinamikleri, iş sürecinde, verimlilik koşullarının süresiz üretildiği alanlara dönüştürmektedir. Sermaye, siyasal, ekonomik ve kültürel içerikli bütün alanlarda olduğu gibi, özel alan üzerinde de, ideolojik ve kültürel kontrol gücünü genişletebilmektedir. Özellikle esnek üretim süreci içerisinde yer alan çalışanlar üzerinde farklı türden denetim ve kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi, iş ve özel alan arasındaki ilişkilerin yapısını değişti­ren bir durum yaratmaktadır. Bu durum, çalışanları, özel yaşam alanı ile iş alanını bütünleştiren dinamik­leri üretmeye yöneltmektedir. Ayrıca, iş ve özel alan arasındaki sınırların belirsiz hale getirilmesi, çalışan­lar açısından yeni sorunlar ve yeni çatışmalar üretmektedir. Esneklik ilkesiyle karakterize edilen iş organizasyonundaki yeni biçimler, çalışanı, sermayenin öngördüğü üretkenlik ve verimlilik ölçütlerini gerçekleştirme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmakta, iş ve özel alan arasında ikileme düşürmekte, zaman ve mekân sıkışması olgusunu yaratmaktadır. İş ve özel alan arasında, zamansal ve mekânsal anlamda sıkışma, çalışanlar açısından, fiziksel, psikolojik ve sosyal farklı türden birçok sorunun kayna­ğını oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Esneklik, Çalışma süresinin belirsizliği, İşin mekânsızlaştırılması, özel hayat

Abstract: Today developments taking place in globalized capital and in communication technologies are seriously affecting the emerging forms of work organization worldwide. Increasing flexibility in the organization of working hours and work space are not only changing the dynamics of private life into an area where efforts towards increased productivity are on-going, but is, at the same time, rendering the workplace itself ambiguous. As in all fields having a political, economic and cultural nature, capital has the ability to expand its ideological and cultural control over private areas of life. Imposing various forms of control and supervision mechanisms upon workers leads to changes in the pattern of relationships between work and the private area, and pushes the worker to produce a dynamic in which the field of private life becomes integrated with that of the job. In addition, as the dividing line between work and private life becomes increasingly vague, the worker faces new problems and new areas of conflict. The new forms of work organization characterized by the principle of flexibility, force the worker to accept that both productivity and efficiency are directed by capital and lead him/her into a dilemma between the field of work and his/her private life. The consequent pressure experienced by the worker in terms of time and place is becoming the root of a variety of physical, psychological and social problems.

Keywords: Flexibility, Ambiguity of Working Hours, Reduction of Work Space, Private life

previousPDF

e-Article

Textİngilizcenext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Elife KART

Abstract: Elife KART, The Obscurity of the Border Line Between the Areas of Work and Private Life, İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesi

Keywords: