Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları'nda
Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.

S. Haluk KORTEL

Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Antalya, hkortel@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 259-261
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Selçuklular Dönemi, özellikle Anadolu'nun Türk vatanı haline getirilmesinin ilk adımını oluşturan olayları içermesi sebebiyle tarihimizde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Bu devir, aynı zamanda İslamiyet'in de Anadolu coğrafyasında yerleşip yayıldığı dönemdir. Bilindiği üzere Ortaçağ'da Müslüman Arapların yüzyıllar boyu uğraşıp hakim olmayı başaramadığı Ana­dolu'yu fetheden ve yurt yapan, Selçuklu Türkleri olmuştur. Diğer taraftan mirasçısı olduğu­muz Osmanlı İmparatorluğu'nu anlamanın yolu da onların öncülleri olan Selçukluları iyice tanımaktan geçmektedir. Ancak bu, Selçukluları sadece siyasi tarih boyutuyla değil; kültürleri, medeniyet eserleri ve kurumlarıyla bir bütün olarak araştırıp tanımakla gerçekleşebilir. Bu bakımdan son yıllarda Selçuklu tarihiyle ve özellikle de Selçuklu kurumları tarihiyle alakalı bilimsel yayınların sayısının artması gerçekten çok sevindiricidir. İşte bahis konusu çalışma­lardan biri de Muharrem Kesik'in Anadolu Selçukluları'nın (miladi 1075-1308) askeri tarihini konu edinen kitabıdır.

Eser bir "Giriş" ve 6 bölümden oluşmaktadır:

Yazar "Giriş"te (s. 19-24) İslamiyet öncesi dönemde hüküm süren Türk devletlerinin (Hunlar, Hazarlar, Göktürkler) orduları, savaş sistemleri ve askeri kültürleri hakkında kısaca bilgi verir.

"Türkiye Selçukluları'nda Ordu Devlet İlişkisi ve Orduyu Oluşturan Unsurlar" adını taşıyan I. bölümde (s. 26-70) asker kökenli kişilerin devlet yönetiminde sahip oldukları öneme dikkat çeken yazar Kesik, orduyu oluşturan unsurları; Gulâmlar yani Hassa Ordusu, İktalardaki Sipahi Askerleri ve Yardımcı Birlikleri Oluşturan Ücretli Askerler (cerahorlar), Bağlı Devletlerin Savaşta Yolladığı Kuvvetler, Uçlarda Görev Yapan Türkmenler ve Gönüllüler şeklinde ayrı alt başlıklar halinde ele almaktadır.

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: S. Haluk KORTEL

Sayfa Açıklaması: S. Haluk KORTEL, Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.

Anahtar Kelimeler: