Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Joseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme

Mehmet Galip ZORBA*

*Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, galipzorba@hotmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf 237-253
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başında İngiliz edebiyatına pek çok eser kazandıran Polonya asıllı İngiliz yazar Joseph Conrad eserlerinde çoğunlukla sömürgecilik ve emperyalizm ile birlikte bunların ortaya çıkardığı olumsuzlukları kaleme almıştır. J. Conrad’ın eserlerindeki başkarakterler genellikle erkektir. Gizli Ajan romanı hem politik içerikli konusuyla hem de başkarakterinin bir kadın olması özelliğiyle Conrad’ın diğer romanlarından ilk bakışta hemen ayrılır. Romanın bir diğer özelliği de Viktor-ya Dönemi’nde kadının toplumdaki yerini çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymasıdır. Gizli Ajan romanın içerik ve yaratılan karakterler açısından farklı oluşu romanı incelemeye değer bir eser kılmıştır. Bu çalış-manın amacı, Conrad’ın yarattığı karmaşık ve derin bir kadın başkarakter olan Winnie Verloc’u incele-mektir.

Anahtar Sözcükler: Joseph Conrad, Gizli Ajan, karakter incelemesi, Viktorya Dönemi

Abstract: British writer of Polish origin Joseph Conrad, who wrote many works of fiction in English between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century mainly deals with colonialism, imperialism, and the problems resulting from them in his works. Besides, the main characters in his works are generally male. From this point of view, The Secret Agent, differs from his other works in terms of both its political topic and its main female character. Moreover, the other characteristic of the work is that it strikingly depicts the place of women in the late Victorian Age. Therefore both, The Secret Agent, and the main female character are well worth analysing. The aim of the study is to analyse Winnie Verloc, who has a complicated and deep character.

Keywords: Joseph Conrad, The Secret Agent, character analysis, Victorian Age

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Mehmet Galip ZORBA

Sayfa Açıklaması: Mehmet Galip ZORBA Joseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme

Anahtar Kelimeler: