Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursadot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa

Mustafa BULBA*

*Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Antalya, mbulba@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf. 53-61
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Zusammenfassung: Das Thema dieses Aufsatzes befasst sich mit Funde eines Grabmals auf dem Campus der Uludağ-Universität, welches während der Bauarbeiten zufällig entdeckt wurde. Die vollständige Publikation dieses Grabes liegt in Kurze vor. Bei dieser Arbeit werden nur die Keramikfunde diskutiert. In diesem Grab sind sowohl Feinkeramik als auch Grobkeramik gefunden. Besonders die fehlende Publikation über die Grobkeramik der hellenistischen Periode erschwert eine genaue Ordnung dieser Gefäße innerhalb der hellenistischen Periode. Das Grab wird vor allem durch eine Münze aus der Regierungszeit Prusias II in die erste Hälfte des 2. Jhs. datiert.

Schlüsselwörter: Görükle, tumulus, Hellenistische Keramik, Lagynos, napf, lampe, oinochoe, amphora

Özet: Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ne bağlı Görükle Köyü'ne yapılan yeni hal inşaatının çevre düzenlemesi sırasında bir tümülüs mezar açığa çıkarılmıştır. Yapılan kurtarma kazılarında ele geçen seramikler ve bir adet sikke Bursa Müzesi'ne getirilmiştir. Yapılan kurtarma kazılarında mezarın içerisinde tek bir gömü tespit edilmiştir. Ele geçen sikke sayesinde mezar İÖ. II. yüzyılın ilk yarısına, II. Prusias dönemine tarih­len­dirilmektedir. Mezarda ele geçen seramik eserler hamur, biçimlendirme ve bezeme bakımın­dan yerel özellikler göstermektedirler ve kaliteleri oldukça düşüktür. Bununla birlikte dönemin genel özelliklerini yansıtmaktadırlar. Tarihlendirmeleri ele geçen sikke sayesinde güvenilir bir şekilde yapı­labilmektedir. Bu eserler bölgede ele geçen ve henüz yayınlanmayan birçok eserin de tarihlendirile­bilmelerine ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: Görükle, tümülüs, Hellenistik Dönem Seramiği, Lagynos, kase, kandil, oinochoe, amphora

       
Önceki MakaleMetinPDF

e-Dergi

Metin DiliAlmancaSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Mustafa BULBA

Sayfa Açıklaması: Mustafa BULBA Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa

Anahtar Kelimeler: