Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.

.Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.

Yıldıray ÖZBEK
Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Böümü, Antalya, yozbek@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 263-267
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Daha önce Türkçe'ye çevrilmiş Osmanlı'da Hayırseverlik (İstanbul, 2002) ve Kadılar, Kullar, Kudüslü Köylüler (İstanbul, 1996) adlı kitaplarıyla tanınan ve genelde Osmanlı imaretleri ve hayırseverlik üzerine çalışmalarıyla bilinen Amy Singer'in yukarıda adını verdiğim kitabı, giriş ve sonuç bölümleri hariç beş genel başlığı içermektedir. Giriş bölümünde (s.13-48), sadaka kelimesinin Arap ve İbrani dilindeki anlamlarına değinen yazar, Hristiyanlıkta kişi ve kurum olarak hayırseverliğin ortaya konuluş biçimleri hakkında bilgi verir. İngilizce'de hayırseverlik anlamına gelen charity kelimesinin Latince köken ve anlamı da bu bölümde ele alınır. Hayırseverlik, yardımseverlik veya insanseverlik gibi kavramların Arap, İbrani, Antik Yunan, Roma ve Bizans gibi farklı kültürlerdeki tezahürünü tartışan yazar, servet biriktirme ve harcama-verme biçimlerinin toplumlara göre değiştiğini vurgular. Verme eylemi anlatılırken eylemin veren kişiye prestij sağladığı belirtilerek, bağış ve yardımlardan yararlananların geçmişte ol­duğu gibi bugün de her zaman yoksullar olmadığına dikkat çekilir. Eserde yardımseverlik ve cinsiyet konusu Prochaska, Ginzberg, Foucault gibi yazarların çalışmaları bağlamında tartışılır. Yazar, İslam toplumlarında hayırseverlikle ilgili ilk çalışmasının Kanunî Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın Kudüs'te inşa ettirdiği imaret üzerine olduğunu, bu çalışmadan yaklaşık beş yıl sonra da Osmanlı İmparatorluğu'nda imaretler üzerine bir kitabın editörlüğünü yaptığını belirtmektedir. 

Amy Singer hem Kur’an-ı Kerim’in hem de hadislerin hayırseverliği emreden ve bir erdem olarak öven kaynaklar olduğuna dikkat çekerek, İslam toplumunda zekat ve sadakanın iki farklı hayır yöntemi olduğunu belirtmekte, İslam öncesi Arap toplumunda misafirperverliğin cö­mert­lik biçimi olarak övülen bir amel olduğu ve misafirperver insanların kendilerine Hz. İbrahim’i örnek aldıklarını ileri sürmektedir. İslam toplumunda hayırseverlik üzerine yapılmış çalışmaları değerlendiren yazar pek çok araştırmacının “zekat”ı bir hayır eylemi olarak düşünmediklerini belirterek kitap içinde uzun uzun tartışacağını ifade etmekte ve Chesney, Rosenthal, Stillman gibi yazarların konuyla ilgili çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Yıldıray ÖZBEK

Sayfa Açıklaması: Amy SINGER, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Yıldıray ÖZBEK, Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.

Anahtar Kelimeler: