Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Türkiye'deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesi

F. Özlem GÜZEL

Öğr. Gör. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniv, Ortaca Meslek Yüksekokulu, ozlemmguzel@hotmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 133-141
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: 12.000 yıllık bir medeniyet tarihine ev sahipliği yapan Anadolu topraklarına gelen topluluklar, kendi kültürel değerlerinin yanı sıra inançlarını da taşımışlardır. Bu durum Anadolu'da, inanç turizmi kapsamında üç büyük semavi din; Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudiliğe ait önemli ziyaret merkezleri­nin zengin varlığıyla sonuçlanmıştır. Özellikle belirli dönemlerde yapılan ibadet ve hac ziyaretleri göz önüne alındığında Türkiye gibi zengin kaynaklara sahip olan ülkelerin turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında bu kaynakları uluslararası platformlarda pazarlaması kaçınılmaz bir durumdur. Bu bağlamda bu çalışmada inanç turizmi pazarı, ekonomik ve turistik açıdan değerlendirile­rek Anadolu topraklarında yer alan Hristiyan ibadethaneleri ve çekim merkezleri taranmıştır. Sonuç bölümünde ise inanç tabanlı pazarlama (İTP) faaliyetleri değerlendirilerek İTP ile Hristiyanlık merkezlerine yönelik turist sayısının arttırılması için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: İnanç Tabanlı Pazarlama, inanç turizmi, Hristiyan pazarı, Anadolu'daki Hristiyanlık yapıları

Abstract: Each community brought its beliefs together with its cultural values to Anatolia which has hosted a 12.000-year history of civilizations. Within the context of touristic product diversity, Anatolia presents important centres of the three monotheistic religions, Islam, Christianity and Judaism. Especially for worship and pilgrimage, Turkey has rich resources to market on the international platform. In this study, firstly, the faith tourism market was evaluated within the scope of economics and tourism, then, the centres of Christian worshipping and for shooting were evaluated. Finally, some suggestions were made in the attempt to attract more tourists to centres of Christianity  within the scope of faith-based marketing (FBM) activities.

Keywords: Faith Based Marketing, faith/religious tourism, Christian Market, Christian structures in Anatolia

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Özlem GÜZEL

Sayfa Açıklaması: Özlem GÜZEL Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: