Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 
.The Analysis of the Market Values of Christianity ​​in Turkey and Transferring These Values to Related Markets within the Context of Faith-Based Marketing
Türkiye'deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesi
F. Özlem GÜZEL

Öğr. Gör. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokulu, ozlemmguzel@hotmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 133-141
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract: Abstract: Each community brought its beliefs together with its cultural values to Anatolia which has hosted a 12.000-year history of civilizations. Within the context of touristic product diversity, Anatolia presents important centres of the three monotheistic religions, Islam, Christianity and Judaism. Especially for worship and pilgrimage, Turkey has rich resources to market on the international platform. In this study, firstly, the faith tourism market was evaluated within the scope of economics and tourism, then, the centres of Christian worshipping and for shooting were evaluated. Finally, some suggestions were made in the attempt to attract more tourists to centres of Christianity  within the scope of faith-based marketing (FBM) activities.

Keywords: Faith Based Marketing, faith/religious tourism, Christian Market, Christian structures in Anatolia

Özet: 12.000 yıllık bir medeniyet tarihine ev sahipliği yapan Anadolu topraklarına gelen topluluklar, kendi kültürel değerlerinin yanı sıra inançlarını da taşımışlardır. Bu durum Anadolu'da, inanç turizmi kapsamında üç büyük semavi din; Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudiliğe ait önemli ziyaret merkezleri­nin zengin varlığıyla sonuçlanmıştır. Özellikle belirli dönemlerde yapılan ibadet ve hac ziyaretleri göz önüne alındığında Türkiye gibi zengin kaynaklara sahip olan ülkelerin turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında bu kaynakları uluslararası platformlarda pazarlaması kaçınılmaz bir durumdur. Bu bağlamda bu çalışmada inanç turizmi pazarı, ekonomik ve turistik açıdan değerlendirile­rek Anadolu topraklarında yer alan Hristiyan ibadethaneleri ve çekim merkezleri taranmıştır. Sonuç bölümünde ise inanç tabanlı pazarlama (İTP) faaliyetleri değerlendirilerek İTP ile Hristiyanlık merkezlerine yönelik turist sayısının arttırılması için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: : İnanç Tabanlı Pazarlama, inanç turizmi, Hristiyan pazarı, Anadolu'daki Hristiyanlık yapıları

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Özlem GÜZEL

Abstract: Özlem GÜZEL Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: