Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
Tios / Tieion and its Territorium in Historical Itineraries and Modern Literature

Bülent ÖZTÜRK

PhD., Marmara Üniv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, bul.oztrk@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 161-176
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Antikçağda Billaios Irmağı'nın (= Filyos Çayı) denize döküldüğü deltanın batısında kurulan ve Bithynia ile Paphlagonia bölgeleri arasındaki geçiş noktalarından biri kabul edilen Tios /Tieion; bugün Batı Karadeniz Bölgesi, Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Beldesi'nde yer almakta olup, Tios egemenlik alanı ile kentin bulunduğu Filyos Bölgesi, 19. yüzyılın başlarından itibaren Anadolu veya Karadeniz seyahat veya araştırmaları kapsamında, Ch. Texier, E. Boré, W. F. Ainsworth, H. De Hell, W. Von Diest, E. Kalinka, G. Mendel, L. Robert, A. Gökoğlu, D. French ve Ch. Marek gibi birçok arkeolog, epigraf, gezgin, elçi ve misyoner tarafından ziyaret edilmiştir. Söz konusu bu kişiler yaptıkları çalış­mala­rın sonuçlarını veya gözlemlerini gerek günlükler şeklinde gerekse sonradan kaleme aldıkları yazılarla yayımlamışlardır. Ziyaret ve çalışma amaçlı gelen bu kişilerin yanı sıra, kentte hiç bulunmamış; ancak kentle ilgili tarihsel, epigrafik veya nümismatik çalışmalar yapmış olan veya kente değinen P. Becker, W. Ruge ve P. Franke gibi bilim adamları da olmuştur. Bunlara ek olarak son dönemde kentte Prof. Dr. Sümer Atasoy tarafından başlatılan arkeolojik kazılarla birlikte, kent ile ilgili bazı yeni çalışmalar yayımlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Tios, Tieion, Filyos, Karadeniz, Bithynia, seyahatname, literatür

Abstract: The ancient city of Tios/Tieion was founded on the western side of the Filyos where it discharges into the Black Sea and was one of the transit points between the Bithynian and Paphlagonian regions in the antiquity, is in the Filyos township of Çaycuma District of Zonguldak province in the western Black Sea region of Turkey. The territory of Tios and the Filyos region, from the beginning of the 19th century, were visited by archaeologists, epigraphists, embassadors and missionaries such as Ch. Texier, E. Boré, W. F. Ainsworth, H. De Hell, W. Von Diest, E. Kalinka, G. Mendel, L. Robert, A. Gökoğlu, D. French and Ch. Marek, travelling, reseaching and surveying of the Black Sea Region and Anatolia. They all published books and articles concerning the results and notes of their observations and researches which mention Tios. In addition to these, some scholars who have not visited been this site, also wrote about the history, epigraphy and numismatic of Tios, such as P. Becker, W. Ruge and P. Franke. In addition, a consequence of archaeological excavations from 2006 directed by. Prof. Dr. Sümer Atasoy in the ancient city, new articles were published depending on newly discoveres structures and finds.

Keywords: Tios, Tieion, Filyos, Black Sea, Bithynia, itinerary, literatüre

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Bülent ÖZTÜRK

Sayfa Açıklaması: Bülent ÖZTÜRK, Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu

Anahtar Kelimeler: