Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.Harun Tolasa'nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerine
An Assessment of Harun Tolasa's Contributions to Research on Ottoman Literature

Furkan ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniv., Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, furkanozturk@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 177-184
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Bu makale, Harun Tolasa'nın genel çalışma alanları, özellikle üzerinde ısrarla durduğu konular hakkındadır. Divan tahlili, on altıncı yüzyıl tezkire dili ve üslubu, divan önsözleri ve otobiyografik metinler Tolasa'nın temel araştırma alanlarıdır. Vukufiyeti, titizliği ve model alınan eserleriyle Tolasa, Osmanlı edebiyatı çalışmalarında çok önemli bir bilim adamıdır.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı Edebiyatı, eleştiri, tezkire, divan tahlili, önsöz, otobiyografi

Abstract: This article focuses upon the works of Harun Tolasa (1938-83), especially those topics that he pursued with persistence. Harun Tolasa's primary areas of research were divan analysis, sixteenth century tezkire language and diction, divan preambles and autobiographic documentation. In respect to knowledge, fastidiousness, and model research, Tolasa was a very important scholar of Ottoman literature.

Keywords: Ottoman Literature, tezkire, divan analysis, preamble, autobiography

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Furkan ÖZTÜRK

Sayfa Açıklaması: Furkan ÖZTÜRK, Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerine

Anahtar Kelimeler: