Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.Una Novella Laica: I Tre Anelli
A Secular Novella: The Three Rings

Daniele STABELLINI

PhD. Cand., Université Paris Ouest et, Università Alma Mater, Bologna, danstab@hotmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 185-191
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Sommario:: Nelle 101 novelle del Decameron emerge una società in un'epoca di forte trasformazione, tra mentalità medievale e un nuovo modo di pensare che è alla base dello sviluppo della società commerciale, di casa in tutto il Mediterraneo. La società dei mercanti ha messo a fuoco che le premesse per un proficuo commercio tra le diverse comunità del Mediterraneo sono l'accettazione dell"altro"e il rispetto reciproco. E' un modo nuovo di pensare di una nuova parte della società, una nuova categoria economica. I mercanti cercano e trovano un modo pragmatico di considerare le differenze tra le tre religioni monoteiste non più ostacolo né strumento di divisione e lotta. Tutto si sviluppa in ambiente medio -orientale, nel quale si mescolano i bisogni economici e le riflessioni "politiche" del Sultano, la consolidata agiatezza delle comunità ebraiche e la ragion di Stato, moderata da un senso di giustizia e di opportunità. Quali le radici di questa nuova mentalità?

Parole Chiavi: Anelli, Cristianesimo, Ebraismo, Islam, monoteismo, Mediterraneo, Federico II, Sultano

Abstract: The 101 short stories in the Decameron portray a society during an era of great transformation, between the medieval and a new perspective that underlies the development of the commercial society, at home around the Mediterranean Sea. It's a new way of thinking in a new part of society, a new economic category. Merchants find that acceptance of the "other" and mutual respect are needed in order to get a profitable trade between different communities of the Mediterranean. The merchants seek and find prag­matic ways to consider the differences between the three monotheistic religions as no longer being obsta­cles or instrument of division and struggle. The plot is developed in the Middle East, in which economic needs and the political considerations of the Sultan, the consolidated wealth of Jewish communities and Raison d'Etat, moderated by a sense of justice and opportunity mingle. What are the roots of this new pragmatic mentality?

Keywords: Rings, Christianity, Judaism, Islam, monotheism, Mediterranean, II. Frederick, Sultan

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Daniele STABELLINI

Sayfa Açıklaması: Daniele STABELLINI, Una Novella Laica: I Tre Anelli

Anahtar Kelimeler: