Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learning

Uğur Recep ÇETİNAVCI*

*Lecturer, English Language Teaching Department, Uludağ University, Bursa, Turkey, cetinavci@uludag.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 59-71
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: Based on a critical review of selected relevant studies and with a historical perspective, this review article as a piece of secondary research (Nunan, 1992, 8) aims to point out where the world of language teaching is in terms of the competences that learners are expected to gain. It was determined that intercultural communicative competence, i.e. the knowledge, motivation and skills to interact effectively and appropriately with members of different cultures (Wiseman, 2002, 208), is currently the highly favored one after the sequential dominance of grammatical (linguistic) competence and communicative competence. The major inference drawn from the review was that although a number of particular studies draw heavily on intercultural communicative competence, they are paradoxical or not clear about where and how they differ from the tenets of its criticized predecessor, i.e. communicative language teaching, and whose culture is to be taught along with the language. Taking sides for a pedagogical philosophy predicated on intercultural communicative competence, the author concludes that it is yet a set of beliefs and procedures in need of multidisciplinary research-driven clarification and maturation and in this respect, he refers to and discusses some fundamental principles and

Keywords: Competence, intercultural communicative competence, foreign language teaching, teaching culture, intercultural communication

Özet: İlgili çalışmaların eleştirel ve tarihsel bir bakış açısıyla taranmasına dayalı olarak, bu çalışma İngilizce öğretiminin öğrencilerden beklenen yeterlilikler açısından nasıl bir noktada olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır. Dilbilgisi (gramer) yeterliliği ve iletişimsel yeterliliğin birbirini takip eden hakimiyetlerinin ardından, kültürlerarası iletişim yeterliliğinin (farklı kültürlerin mensuplarıyla etkin ve uygun bir biçimde etkileşime girmek için gereken bilgi, motivasyon ve beceriler [Wiseman, 2002, 208]) mevcut durumda ön planda tutulan yeterlilik türü olduğu görülmüştür. Ulaşılan başlıca sonuca göre, birçok çalışma kültürlerarası iletişim yeterliliğini temel almaktadır; fakat bu çalışmalar iletişimsel yeterlilik nosyonunun temel ilkelerinden nerede ve nasıl ayrıldıkları ve dille beraber hangi kültürün öğretileceği konularında ya çelişkilidir ya da net değildir. Yazar, kültürlerarası iletişim yeterliliğinin kazandırılmasına dayalı bir pedagojik felsefenin tarafı olarak, bu tür bir modelin henüz araştırmaya dayalı bir olgunlaştırma sürecine ihtiyaç duyduğu sonucuna varmıştır. Bu bağlamda, kültürlerarası iletişim yeterliliğinin üzerine inşa edilebileceği yeni bir model üzerine bir takım temel ilkeler ve bakış açıları ilgili atıflar desteğinde tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Yeterlilik, kültürlerarası iletişim yeterliliği, yabancı dil öğretimi, kültür öğretimi, kültürlerarası iletişim

Önceki Makale PDF

 e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Uğur Recep ÇETİNAVCI

Sayfa Açıklaması: Uğur Recep ÇETİNAVCI Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learning

Anahtar Kelimeler: