Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dot
İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dot
Herakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dot
Pseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 
.İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği

The School Atmosphere in Primary Teacher Training Schools The Example of the Aksu Teacher Training School's Education Chief's Student Register from the 1970's

Selçuk UYGUN

Doç. Dr., Akdeniz Üniv., Eğitim Fak., Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Antalya, selcukuygun17@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 213-227
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet:Öğretmen eğitimi veren bazı kurumlarda en önemli yönetim görevlerinden biri "Eğitim Şefliği"dir. Eğitim Şefi'nin görevi, eğitim ve yönetimin organizasyonunu sağlamaktır. Okul iklimini oluşturan disipli­nin sağlanmasından eğitim şefi sorumludur. Bu araştırmada Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi'nin Müze'sinde yer alan "Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri" incelenerek bir dönem öğretmen eğitimi veren bu kurumların değerleri ve karşılaşılan disiplin sorunları anlatılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın temel verilerini oluşturan defter, 1970'li yıllarda tutulmuştur. Okulda disiplin sorunları başta olmak üzere öğrenciler hakkında değerlendirmeleri içeren bu defter, okul iklimi konusunda önemli bilgiler vermekte­dir. Defterde yer alan veriler "içerik analizi"ne tabi tutulup değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, öğretmen yetiştiren bir kurumun niteliği ve değerleri konularında ipucu sağladığı için önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Öğretmen eğitimi, okul iklimi, öğrenci takip defteri, Aksu Öğretmen Okulu

Abstract: In some teacher training schools one of the most important administrative duties is that of education chief. The duty of the education chief is to ensure education and the administration organisation and the education chief is responsible for ensuring the discipline which forms the school atmosphere. This study analyses the ''Education Chief's Student register''in the Aksu Anatolian Teacher High School's museum to describe the value and discipline problems encountered in these schools which once provided teacher training education. The register which forms the basic source for this study was kept in the 1970's.This notebook which includes evaluations of the students, especially concerning the disipline problems of the students, provides important information concerning the school atmosphere. The sources were evaluated through content analysis technique and these research findings are important. This is because these findings provide indications concerning issues such as the values and quality of a teacher training association.

Keywords: Teacher education, school atmosphere, student register, Aksu Teacher training School 

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Selçuk UYGUN

Sayfa Açıklaması: Selçuk UYGUN, İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği

Anahtar Kelimeler: