Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students

Yeşim NALKESEN*, Yeşim ÖZEK**

*Lecturer, EFL Department, Işık University, ynalkesen@gmail.com
**Assist. Prof., Northern Arizona University, yesimzk@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 163-170
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: Use of language learning strategies can play a very important role on the way to gain success and learner autonomy in language learning. They can be more powerful learning tools provided that they are chosen properly according to the situations language learners will be faced with. For learners’ to receive strategy training is very important in helping them with tackling the language situations they will encounter. Use of learning strategies serves as an effective way for learners to overcome such difficulties. According to Willliams and Burden (1997), use of appropriate language learning strategies has a vital contribution to make to language learning success, which underlines the significance of the incorporation of strategy training in teaching a foreign language. The present study had two main purposes. Firstly, it aimed to investigate the effects of vocabulary strategy training on vocabulary learning and, secondly, it aimed to investigate the effects of vocabulary strategy training on learner autonomy at intermediate level in the preparatory classes of a foundation university.

Keywords: Strategy training, learner autonomy, vocabulary learning

Özet: Yabancı dil öğrenme stratejilerinin kullanımı, öğrencilerin başarıya ulaşmasında ve özerkliğe ka-vuşmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu stratejiler, öğrencilerin karşılaşacakları durumlara uygun bir biçimde doğru olarak seçilirse çok daha etkili olan dil öğrenme araçları haline gelebilir. Öğrencilerinin strateji eğitimi alması, dil öğrenimi sırasında karşılaşacakları çeşitli zor durumlarla baş edebilmelerini sağlaması açısından önem arz etmektedir. Öğrenme stratejilerinin kullanımı öğrencilerin söz konusu zorluk-larla baş edebilmeleri açısından etkili bir yöntemdir. Williams ve Burden (1997) uygun dil öğrenim strateji kullanımının dil öğrenimi başarısına ciddi bir katkısı olduğunu belirtmektedir; bu da öğrencilere strateji eğitiminin verilmesi konusunun öneminin altını çizmektedir. Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır: Birincisi, kelime strateji eğitiminin, İngilizceleri orta seviye olarak tespit edilmiş üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin kelime öğrenimi üzerindeki etkisini incelemek, ikincisi, kelime strateji eğitiminin kelime öğrenimi özerkliği üzerindeki etkilerini incelemektir.

Anahtar Sözcükler: Strateji eğitimi, öğrenim özerkliği, kelime öğrenimi

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Yeşim NALKESEN-Yeşim ÖZEK

Sayfa Açıklaması: Yeşim NALKESEN, Yeşim ÖZEK The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students

Anahtar Kelimeler: